Atlas Copco Sverige

Atlas Copco förvärvar kinesisk bergborrverksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 12:26 CEST

Atlas Copco (China) Investment Company Ltd. har idag tecknat ett avtal avseende förvärv av tillgångar från den kinesiska bergborrstillverkaren Shenyang Rock Drilling Machinery Co. Ltd. Den årliga omsättningen för verksamheten är cirka MSEK 100. Köpeskillingen har inte offentliggjorts. Förvärvet är föremål för lokala myndigheters godkännande.

Shenyang Rock Drilling Machinery Co. Ltd., med säte i Shenyang, i Liaoning-provinsen, är Kinas ledande producent av pneumatisk bergborrutrustning för gruv- och anläggningsindustrin. Förvärvet ligger i linje med Atlas Copcos strategi att expandera i Asien. Förvärvet utgör ett komplement till den starka position som varumärket Atlas Copco har inom gruv- och anläggningsverksamhet i den kinesiska regionen.

"Det här förvärvet är unikt i Kina eftersom vi fokuserar på att köpa design, varumärke, sammansättningsenheter och försäljningskanaler," säger Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. "Genom förvärvet får vi ett distributionsnät med lokalkontor på 29 platser, något som kommer att bli oerhört värdefullt i vår strävan att penetrera marknaden bättre."

Ett helägt bolag, Atlas Copco (Shenyang) Construction and Mining Equipment Ltd., kommer att bildas som en del i förvärvet. Detta bolag ska ingå i affärsområdet Anläggning- och gruvteknik och kommer att sysselsätta cirka 220 personer i Kina.

Samtidigt bildar Atlas Copco (China) Investment Company Ltd. ett samägt bolag med Shenyang Rock Drilling Machinery Co. Ltd för tillverkning av komponenter till bergborrproduktion.

KONTAKTA:
Björn Rosengren, vice VD och chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 08 743 8314 eller 070-417 85 02, bjorn.rosengren@se.atlascopco.com

Cathrine Gustafsdahl, Informationschef, Atlas Copco AB
08 743 8070 eller 070 349 8074, cathrine.gustafsdahl@se.atlascopco.com

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår
hemsida: www.atlascopco-group.com