Atlas Copco Sverige

Atlas Copco förvärvar kinesisk bergborrverksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 09:03 CET

Efter berörda myndigheters godkännande har
Atlas Copco (China) Investment Company Ltd. idag förvärvat tillgångar
från det kinesiska bergborrs-företaget Shenyang Rock Drilling Machinery
Co. Ltd. Den årliga omsättningen för verksamheten är cirka MSEK 110.
Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Shenyang Rock Drilling Machinery Co. Ltd., med säte i Shenyang i
Liaoning-provinsen, är Kinas ledande tillverkare av pneumatisk
bergborrutrustning för gruv- och anläggningsindustrin. Förvärvet ligger
i linje med Atlas Copcos strategi att expandera i Asien och kompletterar
varumärket Atlas Copcos starka position inom gruv- och
anläggningsverksamhet i den kinesiska regionen.

"Det här förvärvet är unikt i Kina eftersom vi köper design, varumärke,
monteringsenheter och försäljningskanaler," säger Björn Rosengren, chef
för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. "Genom förvärvet får vi
ett distributionsnät med lokalkontor på 29 platser, något som blir
oerhört värdefullt i vår strävan att penetrera marknaden bättre."

Ett nytt helägt bolag, Atlas Copco (Shenyang) Construction and Mining
Equipment Ltd., har bildats till följd av förvärvet. Företaget ingår i
Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik och sysselsätter
204 personer i Kina.

Samtidigt har Atlas Copco (China) Investment Company Ltd. bildat ett
samägt bolag med Shenyang Rock Drilling Machinery Co. Ltd för
tillverkning av komponenter till bergborrproduktion.

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i
Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder
kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige.
Koncernen har närmare 26 000 anställda.
Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter
för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning,
elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad
service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika
varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG
Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår
hemsida: www.atlascopco-group.com

KONTAKTA:
Björn Rosengren, vice VD och chef för affärsområdet Anläggnings- och
gruvteknik
08-743 8314 eller 070-417 85 02, bjorn.rosengren@se.atlascopco.com

Claes Ahrengart, divisionschef Atlas Copco Construction Tools
08-743 9615 eller 070-373 9615, claes.ahrengart@se.atlascopco.com

Cathrine Gustafsdahl, Informationschef, Atlas Copco AB
08-743 8074 eller 070-349 8074, cathrine.gustafsdahl@se.atlascopco.com