Atlas Copco Sverige

Atlas Copco förvärvar sydafrikansk tillverkare och distributör av prospekteringsborrningsutrustning

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 11:00 CEST

Atlas Copco South Africa (Pty) Ltd har tecknat en överenskommelse om att förvärva den verksamhet som drivs av de båda företagen Professional Diamond Drilling Equipment (Pty) Ltd och Mining Drilling Services (Pty) Ltd i Johannesburg, Sydafrika. Köpeskillingen har inte offentliggjorts. Förvärvet är föremål för berörda myndigheters godkännande.

Professional Diamond Drilling Equipment Pty är en ledande tillverkare av diamantborrstål, med en säljorganisation för prospekteringsborrningsutrustning. Mining Drilling Services Pty är ett distributionsföretag som specialiserat sig på prospekteringsborrningsutrustning till entreprenörer och gruvor. Båda företagen arbetar på den afrikanska marknaden. De hade sammantaget en årlig omsättning på cirka MSEK 90 (M€ 10) och 60 anställda under 2002.

Förvärvet ligger i linje med divisionen Atlas Copco Craelius strategi att utvidga verksamheten inom mineralutvinning. "Genom förvärvet vidgar vi vår geografiska bas inom en växande region samtidigt som vårt erbjudande inom användningen av produkterna förbättras, något som ger bättre stöd och service till våra kunder," säger Patrik Nolåker, divisionschef för Atlas Copco Craelius. "Genom att kombinera vår divisions produktportfölj med lokal tillverkning och en stark lokal försäljnings- och distributionsorganisation får vi möjlighet att öka närvaron hos de viktigaste kunderna i södra Afrika."

När förvärvet fullföljs kommer bolagen ingå i en självständig enhet kallad Atlas Copco Exploration Products Africa, vilken ska arbeta med sin nuvarande kundbas. Den nya enheten kommer att producera några produkter för prospekteringsborrning med tillbehör samt ge service åt Atlas Copcos fulla sortiment prospekteringsprodukter på den afrikanska kontinenten.

Colin Rice, en av ägarna till Professional Diamond Drilling Equipment Pty, blir ny VD för företaget. Atlas Copco Exploration Products Africa kommer att ingå i divisionen Atlas Copco Craelius inom affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik.

KONTAKTA:
Patrik Nolåker, Divisionschef, Atlas Copco Craelius
Tel 08-587 785 00, 070-417 85 01, patrik.nolaker@atlascopco.com

Kåre Engström, chef Atlas Copco Holdings South Africa (Pty) Ltd
Tel +27 11 821 91 92, kare.engstrom@atlascopco.com

Annika Berglund, informationsdirektör Atlas Copco AB,
Tel 08-743 8070, 070-322 8070, annika.berglund@se.atlascopco.com

Atlas Copco Craelius utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för olika applikationer inom områdena undersökningsborrning, borrad grundläggning och markförstärkning. Huvudkontoret ligger i Märsta och tillverkning sker i Sverige, Kanada och Kina. Ca 300 personer arbetar inom divisionen. För ytterligare information, se www.atlascopco.com/craelius.

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com