Atlas Copco Sverige

Atlas Copco inkluderad i Dow Jones Sustainability Index för 2004

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:56 CEST

För fjärde året i rad har Atlas Copco utsetts att ingå i såväl globala Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) som europeiska DJSI STOXX Index.

Dessa index mäter hållbarheten globalt, över alla marknadsområden och industrigrupper, baserat på Dow Jones Global Index.

Den metod DJSI använder innebär en omfattande årlig genomgång och bedömning av de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social prestanda och indexen inkluderar endast de ledande hållbarhetsstyrda företagen.

DJSI World Index är baserat på Dow Jones Global Index och består av de 10% främsta hållbarhetsstyrda företagen av totalt 2500 företag som omfattas av det globala indexet.

DJSI STOXX inkluderar de 20% främsta hållbarhetsstyrda företagen i Europa, baserat på Dow Jones STOXX 600 Index.

DJSI World och DJSI STOXX är börsindex som används för att jämföra finansiella produkter baserade på hållbarhetskonceptet och för att mäta hur väl fondförvaltare lyckas med sina placeringar.

För mer information hänvisas till http://www.sustainability-indexes.com/
Atlas Copco ingår i kategorin "Industrial Goods & Services".

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco- group.com

KONTAKTA:Cathrine Gustafsdahl, Informationschef, Atlas Copco AB 08-743 8074 eller 070-349 8074, cathrine.gustafsdahl@se.atlascopco.com