Atlas Copco Sverige

Atlas Copco köper resterande aktier i indiska Focus och Prisma

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:34 CEST

Stockholm den 1 april 2009: Atlas Copco (India) Ltd har utnyttjat en option att köpa resterande 75% av aktierna i Focus Rocbit Pvt Ltd och Prisma Roctools Pvt Ltd. Förvärven stärker Gruppens position på marknaden för borrkronor och hammare.

Atlas Copco förvärvade 25% i bolagen i april 2008. Focus tillverkar borrkronor för rotationsborrning medan Prisma tillverkar borrkronor och hammare för sänkborrning.

"Focus och Prisma har haft en tillfredsställande utveckling under det gångna året. Det är med nöje vi nu välkomnar deras anställda till Atlas Copco-gruppen och vi ser fram emot att hjälpa Focus och Prismas kunder framöver," säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik.

Företagen hade sammanlagda intäkter på MSEK 93 under räkenskapsåret 2008/9 och 104 anställda. Bolagen integreras i Atlas Copcos division Secoroc från och med den 1 april 2009. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
08 743 8314 eller 070 417 8502
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copco Secoroc är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrverktyg globalt. Produkterna används för bergbrytning inom gruv- och anläggningsindustrin både under och ovan jord. Divisionens huvudkontor ligger i Fagersta i Sverige med produktion på sex kontinenter.