Xylem Sverige

Atlas Copco och ITT samarbetar kring energibesparande lösningar för rening av avloppsvatten

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 12:50 CEST

Stockholm den 8 april 2009: Atlas Copco och ITT Corporation meddelade idag att bolagen har bildat en global strategisk allians kring lösningar som kan ge stora energibesparingar vid kommunala avloppsreningsverk. Energieffektiva blåsmaskiner från Atlas Copcos division Oil-free Air erbjuds tillsammans med ITT:s utrustning för luftning och omrörning, vilket kan minska energikostnaderna i den biologiska reningen med i genomsnitt 40%. 

"Vi väntar oss att det här samarbetet ska driva försäljningen för båda bolagen och generera betydande besparingar för våra gemensamma kunder, kommunerna," säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. "Kunderna får ITT:s världsledande expertis inom hantering av avloppsvatten vid reningsverk, såväl som vetskapen att deras anläggningar är maximalt energieffektiva."

ITT Water & Wastewater har fastställt att i genomsnitt 55% av energikostnaderna vid reningsverken kommer från luftningen i den biologiska reningen. Detta ledde fram till beslutet att samarbeta med en tillverkare av blåsmaskiner som fokuserar på energieffektivitet i produktens utformning. Avtalet tecknades mellan Atlas Copco Airpower n.v. och ITT Water & Wastewater AB.

"Genom att gå samman med Atlas Copco på den här marknaden kan vi nu erbjuda våra kunder på den kommunala marknaden en mer komplett lösning för att minska sin energiförbrukning," säger Jan Pedersen, marknadschef på ITT Water & Wastewater.

John Williamson, bolagets VD, förklarar vidare: "Atlas Copco var ett självklart val tack vare deras effektiva blåsmaskiner i produktserierna ZB och ZS+. Atlas Copco har även en global organisation som kan matcha ITT:s världsomspännande nätverk för snabb och pålitlig service i 140 länder."

Det gemensamma initiativet har redan påbörjats i Europa och fortsätter nu i Nordamerika, Asien samt i Mellanöstern/Afrika. Världsmarknaden för luftningsteknik kopplat med energieffektiva blåsmaskiner anses vara mycket stor.

Atlas Copco kommer även, med sina kunskaper om energieffektivitet i styrning av blåsmaskiner, att stödja ITT Water & Wastewater med anläggningar för ytterligare förbättringar av effektiviteten i anläggningar och den installerade utrustningen.

För mer information om Atlas Copco, gå till
http://www.atlascopco.com

ITT Water & Wastewater är en del av det börsnoterade ITT (www.itt.com) vars verksamhet är inriktad mot avancerade tekniska lösningar och produkter för en rad olika verksamheter. Antalet medarbetare är 41 000och försäljningen 2008 var 11,7 miljarder USD. ITT:s huvudkontor finns i White Plains, New York.

För ytterligare information kontakta:
Manager External Communications
Inger Rosén
+468475 6020
Inger.rosen@itt.com