Atlas Copco Sverige

Atlas Copco och Jergo AB tecknar distributörsavtal och erbjuder tyngre industrier ett komplett boltingkoncept

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 12:13 CET

Atlas Copco Tools Sverige har fördjupat samarbetet med Jergo AB genom att teckna ett distributörsavtal avseende hydrauliska momentverktyg ingående i produktlinjen Rapid-Torc. Sedan tidigare är Jergo distributör av Atlas Copcos hydrauliska bultsträckare i produktlinjen Tentec. Det nya avtalet är ett led i företagens ambition att etablera ett komplett Bolting-center hos Jergo i Höganäs. Tillsammans kommer företagen att presentera boltingprogrammet och den gemensamma satsningen i monter B07:30 på Underhållsmässan 2016 i Göteborg den 8-11 mars.

Tyngre och underhållsintensiva industrier har stått i fokus för den satsning på breda boltinglösningar som Atlas Copco inledde för några år sedan. Under 2013 förvärvades det engelska företaget Tentec och även amerikanska Rapid-Torc. Dessa produktlinjer kompletteras med Atlas Copcos egenutvecklade verktyg. Björn Sankey som är Business Line Manager GI på Atlas Copco Tools Nordic ser det nya avtalet med Jergo AB som betydelsefullt.

- Jergo har de resurser och den erfarenhet från underhållsintensiva industrier som krävs för att erbjuda heltäckande lösningar. För gruv-, stål-, process-, kraft-, gas- och varvsindustrin och andra tyngre industribranscher med stort underhållsbehov får kvalitativa lösningar inom åtdragningsteknik allt större betydelse. Underhållskostnaderna kan reduceras, produktionsstörningarna minimeras och produktiviteten öka genom rätt val och användning av åtdragningsverktyg. Att vi tillsammans med Jergo kan erbjuda ett komplett och marknadsnära boltingkoncept anpassat för svenska industrins behov är en styrka, säger Björn Sankey.

Jergo AB etablerades 1989 och började marknadsföra Tentecs verktyg redan 1994 då man till en kund levererade det som då var världens största bultsträckarorder. Företaget har stor bredd och marknadsför mobila och stationära lösningar för exempelvis rörmontering, kapning och flänsbearbetning. Genom affärsområdet Service-On-Site erbjuder Jergo också personal som på plats utför service, underhåll och installationer.En viktig kundgrupp för affärsområdet är den svenska kraftindustrin.

Ett Bolting-center som erbjuder uthyrning och utbildning

Det fördjupade samarbetet mellan företagen innebär att Jergos verksamhet i Höganäs breddas och utvecklas till ett komplett Bolting-center. I lokalerna finns en kalibrerings- och serviceverkstad och Jergo erbjuder även kundanpassade utbildningar. Uthyrning utgör också en viktig del.

- Tillsammans med Atlas Copco bygger vi nu upp en betydligt bredare verksamhet inom bolting jämfört med tidigare. Det betyder att vi täcker in ett bredare kundbehov och med ett flexibelt uthyrningskoncept kan vi också hjälpa de kunder som snabbt kan behöva en viss typ av verktyg för en kortare period utan att behöva investera och binda kapital. Det finns många industrier som kan ha en grunduppsättning av verktyg som täcker in de vanligaste behoven vid exempelvis underhållsarbeten, men som ibland kan behöva andra boltingverktyg. Då är uthyrning ett bra alternativ, säger Magnus Runesson som är VD på Jergo AB.

Magnus Runesson ser även stora möjligheter att täcka in behovet av säkra och effektiva åtdragningslösningar vid ned- och ihopmontering av produktionsutrustningar och industrisystem.

- Industrins behov av breda boltinglösningar för underhållsarbeten har hög prioritet för oss, men det finns många andra situationer där det ställs höga krav på verktygen och även bra kunskap om åtdragningsteknik. Ett exempel är när industrisystem som tillverkas här i Sverige ska monteras ned, exporteras och sedan monteras ihop igen. Detta är ytterligare ett exempel på en industriapplikation där vi tillsammans med Atlas Copco kan erbjuda breda lösningar, avslutar Magnus Runesson.

För mer information kontakta:

Björn Sankey, Business Line Manager GI, Atlas Copco Tools Nordic
Tel: +46 (0)8 743 95 00, mobil: +46 (0) 73 388 95 31, e-mail: bjorn.sankey@se.atlascopco.com

Magnus Runesson, VD Jergo AB, Tel: +46 (0)42 36 21 05, mobil: +46 (0)705 82 10 99, e-mail: magnus.runesson@jergo.se

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på

www.atlascopco.com

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan. www.atlascopco.se