Atlas Copco Sverige

Atlas Copco - Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:26 CET

OBS: I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet om ej annat anges.

Rekordresultat och betydande utskiftning av kapital

· Pågående insatser för att stärka marknadsnärvaro och -penetration ger
avkastning.
· Organisk ordertillväxt på 21%.
· Intäkterna uppgick till MSEK 13 582 (11 982), en organisk ökning på
18%.
· Rörelseresultatet var MSEK 2 464 (2 146), motsvarande en marginal på
18.1% (17.9).
· Engångskostnad på MSEK 83, relaterad till pensionsavsättningar.
· Resultat före skatt steg 14% till MSEK 2 382 (2 097).
· Försäljningen av maskinuthyrningsverksamheten slutförd; nettovinst på
MSEK 7 789.
· Periodens resultat uppgick till MSEK 9 172 (2 182).
· Vinst per aktie före utspädning var SEK 14.74 (3.46).
· 18.4 miljoner B-aktier återköpta för MSEK 3 776.
· Föreslagen split 3:1 och utskiftning på SEK 44.75 per aktie till
aktieägare genom
- utdelning för 2006 på SEK 4.75 (4.25) per aktie och
- extra utskiftning av SEK 40 per aktie genom obligatorisk inlösen.

I rapporten används genomgående punkt "." för att markera decimaler.

oktober - december januari - december
MSEK 2006 2005 % 2006 2005 %
Orderingång 14 131 12 145 +16 55 239 44 744 +23
Intäkter 13 582 11 982 +13 50 512 42 205 +20
Rörelseresultat 2 464 2 146 +15 9 203 6 938 +33
- i % av 18.1 17.9 18.2 16.4
intäkterna
Resultat före 2 382 2 097 +14 8 695 6 863 +27
skatt
- i % av 17.5 17.5 17.2 16.3
intäkterna
Periodens
resultat från 1 767 1 535 +15 6 260 4 964 +26
kvarvarande
verksamheter
Periodens
resultat från 7 405 647 9 113 1 617
verksamhet
under
avveckling,
netto efter
skatt
Periodens 9 172 2 182 15 373 6 581
resultat 1)
Vinst per aktie 14.74 3.46 24.48 10.43
före
utspädning, SEK
1)


1)Inklusive verksamhet under avveckling.


För ytterligare information
Atlas Copco AB
105 23 Stockholm
Tel 08-743 8000, Fax 08-644 9045
Internet: www.atlascopco.com
Organisationsnummer: 556014-2720


Analytiker

Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291
ir@se.atlascopco.com


Media

Annika Berglund, Informationsdirektör
Tel 08-743 8070, mobil 070-322 8070


Telefonkonferens

En telefonkonferens, som hålls på engelska, för att kommentera
resultatet äger rum kl 15.30 den 1 februari. Ring in på +44 (0)20 7806
1966.
För att underlätta att konferensen startar i rätt tid, vänligen ring in
5-10 minuter före utsatt starttid.
Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök gärna vår
hemsida, den engelska sektionen för Investor Relations, för
internetlänk, presentationsmaterial samt ytterligare infor­ma­tion:
www.atlascopco.com/ir
En inspelning av telefonkonferensen är till­gänglig under 2 dagar på +44
(0)20 7806 1970 med behörighetskod 147881#.


Kvartalsrapport per den 31 mars 2007

Rapporten för första kvartalet publiceras den 26 april 2007.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att publiceras på hemsidan www.atlascopco.com
den 27 mars. Den skickas även till aktieägare som begärt att få
informationen.

Årsstämma
Årsstämma i Atlas Copco AB äger rum torsdagen den 26 april 2007 kl 17.00
i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm.