Atlas Copco Sverige

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:25 CEST

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Tillväxten accelererade under första kvartalet
• Maskinuthyrningsverksamheten som är fokuserad på entreprenadutrustning redovisas som verksamhet under avveckling.

• Stark tillväxt inom alla affärsområden och i alla regioner.

• Orderingången för den kvarvarande verksamheten ökade 39%, +24% i volym.

• Faktureringen för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 11 948 (9 010), en volymökning på 18%.
– MSEK 14 863 (11 168) inklusive Maskinuthyrning.

• Rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 2 096 (1 344), vilket motsvarar en marginal på 17.5% (14.9).
– MSEK 2 771 (1 695) inklusive Maskinuthyrning, en marginal på 18.6% (15.2).

• Resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten ökade med 51% till MSEK 2 264 (1 498).
– MSEK 2 606 (1 709) inklusive Maskinuthyrning.

• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 786 (1 198).

• Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.83 (1.90).

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 536 (1 017).För ytterligare information
Atlas Copco AB
105 23 Stockholm
Tel 08-743 8000, Fax 08-644 9045
Internet: www.atlascopco.com
Organisationsnummer: 556014-2720

Analytiker
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291
ir@se.atlascopco.com

Media
Annika Berglund, Informationsdirektör
Tel 08-743 8070, mobil 070-322 8070