Atlas Copco Sverige

Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:06 CEST

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


Global ekonomisk kris drabbade efterfrågan på utrustning

  • Organisk orderingång minskade 33%.


- 37% minskning inklusive annulleringar inom gruvsegmentet.
- Stabil efterfrågan på eftermarknadsprodukter och service.

  • Intäkterna sjönk 3% till MSEK 16 577 (17 122), organisk nedgång 17%.
  • Rörelseresultat på MSEK 2 172 (3 248), en marginal på 13.1% (19.0).


- Inkluderar kostnader för personalminskningar på MSEK 230, justerad rörelsemarginal 14.5%.
- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 500 jämfört med föregående år.

  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 1 794 (3 026).
  • Periodens resultat var MSEK 1 378 (2 376).
  • Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.13 (1.94).
  • Starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 851 (900).Marknadsutsikter på kort sikt
Den ekonomiska situationen gör fortfarande marknadsutsikterna mycket osäkra. Efterfrågan väntas dock vara fortsatt svag i de flesta industrier och regioner och ligga kvar på nuvarande nivå.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
ir@se.atlascopco.com

Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
media@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder kronor. Mer information finns på
www.atlascopco.com.