Atlas Copco Sverige

Atlas Copco stärker sin närvaro på Balkan

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:04 CEST

Stockholm den 23 augusti 2007: Atlas Copco inrättar två nya marknadsbolag i Kroatien och Bosnien-Hercegovina genom att förvärva tre distributörer av anläggnings- och gruvutrustning. Syftet är att stödja den starka tillväxten i området. De nya marknadsbolagen kommer att öppna den 1 oktober 2007.

Det nya marknadsbolaget i Kroatien, som bildas genom förvärv av tillgångarna i Scandkop d.o.o. och Teracop d.o.o., kommer att ha sitt huvudkontor i Zagreb. Marknadsbolaget i Bosnien-Hercegovina bildas genom förvärvet av AC Oprema, med huvudkontor i Sarajevo.

“Dessa förvärv ger oss direkt tillgång till ett viktigt område där vi tidigare inte haft någon egen försäljningsverksamhet,” säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings och gruvteknik. “De kommer att medföra goda möjligheter för tillväxt, särskilt inom anläggningsindustrin eftersom det sker stora satsningar på utvecklingen av infrastruktur i regionen.”

Scandkop har levererat borrutrustning och förbrukningsvaror åt Atlas Copco sedan 1993, medan Teracop har varit distributör för divisionen Construction Tools sedan 1992. AC Oprema är ett tidigare branschkontor för Scandkop. De förvärvade verksamheterna har totalt 22 anställda.

Atlas Copcos befintliga försäljningsorganisation i regionen, som inkluderar ett marknadsbolag för affärsområdet Kompressorteknik i Kroatien, kommer inte att påverkas av transaktionerna.För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, Chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
08 743 8314 eller 070 417 8502
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2006 hade Atlas Copco 25 900 anställda och en omsättning på 51 miljarder kronor. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, samt olje- och gasborrning globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på www.atlascopco.com.