Worldfavor AB

Atlas Copco transparent med sitt sociala ansvar via Worldfavor

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2013 11:06 CEST

Nyligen lanserade Atlas Copco sin interaktiva hållbarhetsredovisning i digitalt format. Ett steg mot större transparens om hur man tar ansvar för miljö och samhälle samt ett nytt sätt att få reda på vad intressenterna tycker. 

I den interaktiva hållbarhetsredovisningen visar Atlas Copco öppet vilka områden de hanterar inom hållbar utveckling och socialt ansvarstagande, men också vilka frågor de fortfarande har kvar att arbeta med. Här speglas även resultat av exempelvis koldioxidutsläpp eller jämställhet och även den ekonomiska utvecklingen i bolaget.

Syftet är att göra det lättare för intressenter att utforska vad Atlas Copco gör för att ta ansvar i miljö- och samhällsfrågor, men också att ge intressenterna möjlighet att bidra med sina åsikter. Genom den interaktiva funktionen i profilen kan vem som helst indikera vad de anser är viktigt att Atlas Copco tar ansvar för. De kan också själva föreslå en aktivitet.

– Det är fantastiskt att en så stor och internationell aktör nu väljer att visa hur de arbetar med ansvarsfrågor på ett så öppet sätt. De visar många bra resultat, men blottar också de områden som de behöver arbeta mer och förbättras inom, och dessutom bjuder de in vem som helst att tycka till om deras arbete. När företag vågar visa både sina positiva resultat och sina brister, samt visar ambitionen att förbättras, då blir det trovärdigt. Vi hoppas att fler företag tar steget att vara transparent på ett lika lättillgängligt sätt, säger Andreas Liljendahl, VD för Worldfavor.  

– Jag är helt övertygad om att den digitala och interaktiva världen kommer förändra även hur vi presenterar ansvarsfrågor, precis som den förändrar all annan kommunikation idag. Detta sätt att redovisa på fyller en viktig funktion som en vanlig hållbarhetsredovisning faktiskt inte klarar av, nämligen att väcka intresset hos läsare och bjuda in till dialog. Det säger Andreas Alfredsson, grundare av Opinionsbyrån, som verkar för att främja en mer hållbar utveckling av samhället genom att höja den allmänna medvetenheten.

Besök Atlas Copcos interaktiva hållbarhetsredovisning


Om Worldfavor
Worldfavor skapar digital kommunikation för en mer hållbar framtid. Worldfavor Digital Sustainability Management System ett noga framarbetat digitalt verktyg som möjliggör för företag och organisationer att enkelt kartlägga sitt hållbarhetsarbete och skapa digitala och interaktiva hållbarhetsredovisningar. Ett nytt sätt för företag och organisationer att kartlägga sitt ansvar och kommunicera med sina intressenter kring hur man arbetar för att en mer hållbar utveckling. Ledorden är öppenhet, kontinuitet och interaktivitet. Worldfavors verktyg integrerar ISO 26000 i samarbete med Swedish Standards Institute. 
www.worldfavor.com

Om Atlas Copco
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet.
www.atlascopco.com