CeDe Group AB

Atlas Copco väljer CeDe Group som ”Preferred Supplier”

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 14:10 CET

Atlas Copco Rock Drills AB har valt CeDe Group AB i Malmö som ”Preferred Supplier” för ett långsiktigt samarbete inom design, utveckling och tillverkning. Parterna har samarbetat i ett antal år bl a för att utveckla en ny generation underjordsutrustning.

CeDe Group designar, utvecklar och tillverkar specialmaskiner för gruv- och anläggningsmarknaden. Bolaget som grundades 1923, har 110 MSEK i omsättning och 55 anställda i Malmö. CeDe är ett tillväxtföretag och beräknas växa organiskt med 30-40 % per år under de närmaste 3-5 åren. Avtalet med Atlas Copco innebär att strategiska produkter utvecklas och tillverkas med stabila och långsiktiga relationer.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar inom skilda industri segment. Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik, dit Atlas Copco Rock Drills AB hör, är en ledande leverantör till den globala gruv- och anläggningsmarknaden.

Atlas Copco och CeDe Group har ett gemensamt intresse av att samarbeta i nya projekt med behov av hög teknisk kompetens.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Gustafsson, Strategiskt inköp, Atlas Copco Rock Drills AB
Telefon: +46 (0)19-670 7000

Göran Bredinger, VD, CeDe Group AB
Telefon: +46 (0) 40-383200

Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrningsutrustningar, lastmaskiner, bergtruckar och bergförstärkningsaggregat för gruvor och tunnelarbeten samt borrningsutrustning för en en mängd applikationer ovan jord såsom dagbrott och vägarbeten.

________________________________________________________________________________

CeDe Group designar, utvecklar och producerar specialmaskiner för gruv- och anläggningsmark-naden. Bolaget som grundades 1923, har 110 MSEK i omsättning och 55 anställda i Malmö. CeDe är ett tillväxtföretag och beräknas växa organiskt med 30-40 % per år.