Atlas Copco Sverige

Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 2 februari

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 14:27 CET

Stockholm den 19 januari 2010: Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet publiceras tisdagen den 2 februari cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.
Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan via e-post till ir@se.atlascopco.com senast den 29 januari. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in på:
+44 (0)20 7162 0077
+46 (0)8 5052 0110
Kod 855647

Reprisnummer:
+44 (0)20 7031 4064
+46 (0)8 5052 0333
Repriskod 855647
Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!
För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.