Atlas Copco Sverige

Atlas Copcos första kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 27 april

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:07 CEST

Stockholm den 15 april 2009: Atlas Copcos rapport för första kvartalet publiceras måndagen den 27 april cirka kl 12.00. En telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in på
+44 (0)20 7806 1953
Kod
8344875
Reprisnummer
+44 (0)20 7806 1970
Repriskod
8344875#

Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder kronor. Mer information finns på
www.atlascopco.com.