Atlas Copco Sverige

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag - påminnelse

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:55 CEST

Stockholm den 10 september 2008: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 2 december 2008 i Stockholm. Det går nu att registrera sig på vår hemsida.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och alla dess verksamheter. Dagen hålls i centrala Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Ronnie Leten, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.

Programmet startar med en buffélunch kl 12 och avslutas med en middag på kvällen. Anmälan sker senast den 17 november på www.atlascopco.com/CMD2008 där du även hittar ytterligare information.

För ytterligare information kontakta:
Camilla Gustavsson, Samordnare Investerarrelationer
08 743 8291 eller 070 149 8291
e-mail: ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.