Atlas Copco Sverige

Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 22 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 17:14 CEST

Stockholm den 11 oktober 2010: Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet publiceras fredagen den 22 oktober cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media, på engelska, hålls kl 14.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida:
www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterassen
, skicka en anmälan via e-post till ir@se.atlascopco.com senast den 20 oktober. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in på:

+44 (0)20 7162 0077

+46 (0)8 5052 0110

Kod:

877325

877325

Reprisnummer:

+44 (0)20 7031 4064

+46 (0)8 5052 0333

Repriskod:

877325

877325

 


Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!

Mattias Olsson

Chef Investerarrelationer

För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post:
ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.