Besqab

Atlasmuren förvärvar kontorsfastighet av Besqab

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2013 08:30 CEST

Affären sker som ett fastighetsförvärv och köpeskillingen uppgår till 110 Mkr. Säljare är Besqab AB. Fastigheten Linaberg som ligger i Mariehäll i Bromma, omfattar cirka 7 500 kvadratmeter.

Bland de större hyresgästerna är NCAB Group, Acer Sweden, Silva, Premium Coffee/Nespresso samt TBL Agentur med varumärket Timberland.

- Förvärvet stämmer väl in på vår nya investeringsstrategi, säger Björn Andersson, VD för Atlasmuren. Närheten till centrala delar av Sundbyberg med god tillgång till kollektivtrafik och Bromma flygplats är viktiga faktorer för oss när vi beslutat om detta förvärv. Området i sin helhet har mycket god tillväxt och därmed bra utvecklingsmöjligheter.

- Vi har en förvärvskapacitet på 1 miljard och är beredda att både köpa, utveckla och bygga kontors-, lager- och industrifastigheter. Fokus ligger på objekt i norra och västra Stockholm. Atlasmuren äger sedan tidigare fastigheter i närheten av Mörby Centrum och i Sollentuna, avslutar Björn Andersson.

- I och med denna affär har vi nu avyttrat samtliga kontorsfastigheter och fokuserar enligt vår långsiktiga strategi, fullt ut på bostäder och på äldreboenden, säger Bo Björfors affärschef för fastighetsutveckling på Besqab. Att dessutom få lämna över Linaberg till en så långsiktig och stabil ägare som Atlasmuren känns både roligt och tryggt.

För mer information kontakta:

Björn Andersson, VD Atlasmuren  bjorn.andersson@atlasmuren.se   070 384 40 04

Bo Björfors, Affärschef för fastighetsutveckling Besqab  bo.bjorfors@besqab.se   0768 88 20 00


Atlasmuren Fastigheter AB är moderbolag för det familjeägda fastighetsbestånd som har sina rötter i AB Byggplanering Ragnar Wale & Co. Bolaget går nu in i en ny fas i sin utveckling med fortsatt fokus på kvalitet, tekniskt kunnande och långa kundrelationer. Ägarfamiljerna har för avsikt att fortsätta heläga bolaget. Styrelsen består av Kristian Wale och Carl Wale från ägarfamiljerna, samt Rolf Lydahl (SO) och Richard Wahlund som externa ledamöter.

Besqab är verksamt i Stockholms och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar över 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.