UniCarriers Sweden

Atlet blir UniCarriers

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 11:56 CEST

Vårt företag byter namn – men våra kvalitetsprodukter, service och
personal förblir desamma.

Som det tidigare informerats har Nissan Forklift Co., Ltd. (“NFL”), där Atlet AB ingår, och TCM Corporation (“TCM”) slagits samman under namnet UniCarriers Corporation (“UniCarriers”).

Samtliga bolag som tidigare haft namn liknande sina respektive produkter (Atlet, TCM och Nissan Forklift) kommer att integreras under företagsnamnet UniCarriers. Däremot kommer varumärkena Atlet, TCM och Nissan Forklift att även fortsättningsvis utgöra namnen på våra produkter och tjänster. De värden som legat till grund för respektive varumärkes framgångar kommer att bibehållas och utvecklas vidare inom UniCarriers gruppen.

För oss i Sverige betyder detta att från slutet av maj 2013 heter vårt företag inte längre Atlet AB utan UniCarriers Manufacturing Sweden AB.

Vi räknar med stöd och förståelse från vår omvärld under denna övergångsperiod då det gamla företagsnamnet ersätts med det nya och ser fram emot en fortsatt utveckling av våra affärsrelationer.