Atos IT Solutions and Services AB

Atos meddelar rekordresultat för 2016 - året då vi uppfyllde alla våra finansiella mål

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 10:22 CET

Atos, global ledare inom digitala tjänster, meddelar rekordresultaten för 2016 och uppfyllandet av alla finansiella mål för år 2016.

De årliga intäkterna var 1, 717 miljoner euro, en ökning om 9,7 % jämfört med föregående år, och 12,8 % ökning räknat i fasta växelkurser och 1,8 % organisk ökning. Den organiska omsättningstillväxten var 1,9 % i det fjärde kvartalet, vilket förverkligade den goda försäljningsfarten och den fortsatta stigande trenden i intäkter. Denna dynamik leddes i synnerhet av Atos Digital Transformation Factory, som svarade på den starka efterfrågan av stora i deras digitala transformation.

Rörelsemarginalen uppgick till 1, 104 miljoner euro, vilket motsvarar 9,4 % av omsättningen, i jämförelse med år 2015 räknat i fast omfattning och växelkurser. Denna förbättring om + 110 baspunkter resulterade märkbart från mer molnbaserad verksamhet och det kontinuerliga utförandet av Tier One-effektivitetsprogrammet genom industrialisering, global leverans från utlandet, samt kontinuerlig optimering av SG&A. Tilläggsvis gynnades rörelsemarginalen av pågående kostnadssynergier inklusive integrationen av Unify.

Den kommersiella dynamiken i koncernen var särskilt stark år 2016 med rekorderlig orderläggning som uppgick till 13,0 miljarder euro, med en ökning om 16,2 % jämfört med 11,2 miljarder euro år 2015. Detta representerade en book to bill ratio om 111 % år 2016, varav 119 % under det fjärde kvartalet. Hela orderanhopningen ökade med 11,9 % jämfört med föregående år till 21,4 miljarder euro i slutet av år 2016, vilket representerar 1,8 år av inkomst. Den fullständigt kvalificerade pipelinen representerade 6,4 månader av inkomst om på 6,5 miljarder euro, i jämförelse med 6,2 miljarder € som publicerades i slutet av år 2015.

Nettoomsättningen var 620 miljoner euro, 41,9 % mer jämförelse med föregående år, och nettoomsättningens gruppaktie uppnådde 567 miljoner euro, en ökning om 39,6 %. Den grundläggande EPS gruppaktien var 5,47 euro, i jämförelse med 4,01 euro år 2015, och den utspädda EPS gruppaktien var 5,44 euro, 36.5 % mer jämfört med 3,98 euro år 2015.

Det fria kassaflödet uppgick till 570 miljoner euro, en ökning om 47,3 % i jämförelse med 393 miljoner euro år 2015, vilket förverkligade en stark förbättring av rörelsemarginalens omräkningskurs till ett fritt kassaflöde och uppnådde 52,5 % år 2016, jämfört med 43 % år 2015, och i linje med målet om ca 65 % till år 2019. Nettokassan var 481 miljoner euro i slutet av år 2016.

Thierry Breton, Atos ordförande och VD sa: “Under år 2016 presterade vi utmärkt genom att uppfylla alla våra finansiella åtaganden. Atos levererade omsättningstillväxt inom alla sektorer, samt en rekorderlig marginaltillväxt och konvertering av fritt kassaflöde. Accelererande innovation inom cybersäkerhet, automation, och analytik, återspeglandet av våra kunders stigande efterfrågan, kombinerat med ett strikt genomförande av vår strategi var nyckelfaktorer för denna framgång. Vår mycket solida finansiella prestanda förverkligade anpassningen av vår omfattande Digital Transformation Factory med ökande kundbehov.

Med denna rekordprestation har Atos team byggt en unik grund för att leverera vår nya treåriga plan, “2019 Ambition”, vilket matchar klienternas nya förväntningar, skapar nya marknadsandelar samt driver mer lönsam tillväxt och kassagenerering, medan det fortsätter att förbättra värdeskapandet för våra aktieägare.

Atos styrelse har I själva verket år efter år noggrant utformat en grupp som är kapabel att omfamna den globala digitala transformationen, samtidigt som starkare synlighet och motståndskraft i en mindre förutsägbar miljö har erbjudits. Vi kan räkna med att Atos nutida tier-one teknologiska profil med sin mycket solida balansräkning, samt våra 100 000 digitala teknologers kvalitet och engagemang, kommer att stärka vårt ledarskap i digital transformation och leverera en starkare ekonomi år 2017, vilket är det första året i den nya treåriga planen.”

Atos SE (Societas Europaea) är en ledare inom digital service med årsomsättning på ungefär € 12 miljarder och ungefär 100,000 anställda i 72 länder. Gruppen ger service till en global klientbas, förser Konsult & Systemintegrationsservice, Administrativ Service & BPO, Molndrift, Stordata & Cyber säkerhetslösningar, såväl som en transaktionsservice via Worldline, den europeiska ledaren för betalningar och transaktionsservice industrin. Med sin grundliga teknologiska expertis och kunskap i industrin, arbetar gruppen med klienter över olika affärssektioner: Försvar, Finansiell Service, Hälsa, Tillverkning, Media, Allmännyttiga, Offentlig sektor, Detaljhandel, Telekommunikation och Transport.

Atos fokuserar sig på affärsteknologi som driver framgång och hjälper organisationer att skapa framtiden för sina företag. Gruppen är den världsomfattande Informations Teknologi Partnern för de Olympiska & Paralympiska Spelen och är börsnoterad på Euronext Paris börsen. Atos drivs under varumärkena Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify och Worldline.