Sardus AB

Atria lägger bud på Sardus

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:11 CET

Atria ingick fredagen den 16 februari 2007 avtal om förvärv av aktier motsvarande 59.1 % av samtliga aktier i Sardus till ett pris av SEK 115 kontant per aktie. Atria har förbundit sig att följa Stockholmsbörsens regler för offentliga uppköp och kommer att lämna ett erbjudande om uppköp av resterande utestående aktier.

Sardus styrelse, som har mottagit erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Sardus från Atria, har beslutat att anlita Swedbank som finansiell rådgivare för att bistå styrelsen i genomgången och analysen av erbjudandet som ett led i arbetet med att fastställa en rekommendation till aktieägarna.

Atrias bud är på SEK 115 kontant per aktie. Styrelsen för Sardus har för avsikt att komma med sin rekommendation till aktieägarna i Sardus i god tid före anmälningstidens utgång som enligt uppgift beräknas löpa från och med den 14 mars till och med den 4 april 2007.

Förvärvet av Sardus förutsätter att erforderliga tillstånd och godkännanden erhållits från berörda konkurrensmyndigheter. Atria avser att snarast inlämna en ansökan hos Konkurrensverket i Sverige.

Helsingborg 2007-02-19

Styrelsen
AB Sardus


För information med anledning av erbjudandet vänligen kontakta:

Styrelseordförande Ulf Brasen, mobiltelefon +44 778 891 5444
VD Per Strömberg, mobiltelefon 070-385 11 91


Sardus är en av Sveriges ledande tillverkare av påläggsprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Produkterna marknadsförs under välkända och starka varumärken såsom Pastejköket, Arbogapastej, Lönnebergaskinka, Onsalakorv, Charkdelikatesser, Gea's blodpudding, Falbygdens Ost och 3-Stjernet.
I koncernen, som omsätter drygt 2 miljarder kronor och har ca 1 000 anställda, ingår affärsenheterna Sardus Chark & Deli, Falbygdens Ost, Sardus Lätta Måltider, Sardus Foodpartner samt den danska enheten 3-Stjernet.
Sardus är noterat på Stockholmsbörsens nordiska lista, Small Cap.