Swedish Meats

Atria:s utspel avseende Swedish Meats

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:07 CET

Under dagen har Atria skickat ut ett pressmeddelande avseende intresse att förvärva delar av Swedish Meats. Swedish Meats finner ingen anledning att kommentera detta utspel vidare.

Swedish Meats ingick ett avtal med HK Ruokatalo den 10 november avseende framtida partnerskap, vilket förutsätter ett stämmobeslut på kommande extrastämma. Detta avtal avser Swedish Meats ej att bryta mot.

Hampe Mobärg
Informationsdirektör
Swedish Meats