Atria Sweden

Atria Scandinavia investerar 20 miljoner kronor för att effektivisera produktionen av blodpudding.

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 08:11 CET

Under våren 2011 planerar Atria Scandinavia att inleda arbetet med att automatisera och effektivisera sin produktion av blodpudding. Produktionen föreslås att flytta från Saltsjö-Boo utanför Stockholm till Atria Scandinavias produktionsanläggning i Tranås, där de då kommer att investera i en ny och automatiserad produktionslinje. Genom att flytta produktionen får Atria en förbättrad samordning av produktionsprocesser och logistik, en BRC-certifierad produktion och lägre kostnader.

– Genom denna investering får vi en effektivare tillverkning av vår blodpudding. Flytten innebär också flera synergieffekter med den befintliga produktionen av pastej i Tranås som t ex effektivare logistik och att vi kan utnyttja investeringen av ett automatiskt SRS-backsystem som installeras i Tranås under våren. Vi kommer även att kunna förbättra erbjudandet till våra kunder genom en bättre förpackning och en bättre hållbarhet på produkten, säger Juha Gröhn, VD för Atria Scandinavia.

Den planerade investeringen innebär att anläggningen i Saltsjö-Boo avvecklas. Denna förändring berör 19 medarbetare.

– Effektiviseringar och besparingar är nödvändiga för att vi skall kunna utvecklas och säkerställa vår konkurrenskraft. Vi kommer att investera de frigjorda resurserna i en ökad satsning på innovation och produktutveckling för att ge våra kunder och konsumenter ett större mervärde, säger Juha Gröhn.

Förhandlingar med berörda fackföreningar inleds snarast och Atria kommer att erbjuda stöd för omställning till ny sysselsättning i samråd med de fackliga parterna.

Ytterligare information:

Juha Gröhn, VD Atria Scandinavia, tfn: 076 777 60 60
Uno Söderström, Fabrikschef Atria Scandinavia, tfn: 070 394 56 30

Atria Scandinavia är ett av Sveriges ledande livsmedelföretag med produktion av förädlade kött- och charkprodukter, delikatesser och måltidslösningar. Atria arbetar med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och Falbygdens Ost med en vision om att vara Skandinaviens mest spännande matföretag. Atria Scandinavia har ca 1400 anställda, 11 produktionsanläggningar och en omsättning på ca 4 Mrd SEK. Atria Scandinavia ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med ca 7700 anställda och en omsättning på 15 Mrd SEK. Atriakoncernen är Finlands största företag i charkbranschen och den största tillverkaren av köttprodukter i Östersjöregionen. Atria Group är även verksamt i Ryssland och Estland.