Atria Sweden

Atria Scandinavia visar ett förbättrat resultat 2010 jämfört med föregående år.

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:00 CET

Atria Scandinavias omsättning minskade med 12,3 % under 2010. Största orsaken till denna minskning var att tillverkningen av konsumentpackat kött i Sverige upphörde sommaren 2010.

Företaget visar däremot förbättrad lönsamhet under 2010 jämfört med föregående år. Trots minskad omsättning var resultatet klart förbättrat. Det är framförallt utvecklingen under senare delen av 2010 som varit stark. Under sista kvartalet 2010 låg vinstmarginalen på 5,7 %.

En orsak till den förbättrade lönsamheten är de strukturförändringar som genomförts och som bidragit till en minskad kostnadsstruktur och en högre kostnadseffektivitet. I början av året påbörjades ett effektiviseringsprogram där produktionen av delikatesser och majonnäs flyttades från Göteborg respektive Tyresö till Skene. Den tidigare fabriken i Tyresö avvecklades och fabriken i Göteborg är numera distributionscentral för delikatessprodukter.

– Tillväxten på charkmarknaden har varit låg. Trots detta och den ökade konkurrensen har våra marknadsandelar i Sverige varit stabila och vår position i Danmark har stärkts. Sibylla har en imponerande utveckling i Östeuropa. I Polen öppnade 240 nya försäljningsställen under 2010, vilket innebär att vi totalt har 560 . Även i Ryssland har Sibyllas utveckling varit stark, säger Juha Gröhn, VD Atria Scandinavia.

För ytterligare information kontakta: 

Juha Gröhn, Verkställande Direktör, Atria Scandinavia, 076-777 60 60, juha.grohn@atria.se
Björn Widegren, Ekonomidirektör, Atria Scandinavia, 070-330 27 03,
bjorn.widegren@atria.se

 

Atria Scandinavia är ett av Sveriges ledande livsmedelföretag med produktion av förädlade kött- och charkprodukter, delikatesser och måltidslösningar. Atria arbetar med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och Falbygdens Ost med en vision om att vara Skandinaviens mest spännande matföretag. Atria Scandinavia har ca 1400 anställda, 11 produktionsanläggningar och en omsättning på ca 4 Mrd SEK. Atria Scandinavia ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med ca 7700 anställda och en omsättning på 15 Mrd SEK. Atriakoncernen är Finlands största företag i charkbranschen och den största tillverkaren av köttprodukter i Östersjöregionen. Atria Group är även verksamt i Ryssland och Estland.