Atrinova Affärsutveckling AB

Atrinova skapar livskraftiga tillväxtföretag

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 09:36 CET

Li-Hu Logistik startades som en spinoff från Scania

Sommaren 2008 fick Jan-Erik Svensson, Senior Advisor på Nova ett telefonsamtal från Fredrik Allard, dåvarande platschef på Scania i Oskarshamn. Fredrik var mån om att tillvarata en god företagsidé hos en medarbetare. Li- Hu Logistik startades hösten 2008 och företaget gavs möjlighet att vidareutvecklas med hjälp av Atrinova. Li-Hu Logistik erbjuder en unik och kostnadseffektiv logistiklösning för intern materialhantering, som sparar tid och utrymme samtidigt som den förbättrar arbetsmiljön. Lösningen består av lätta, flexibla och billiga racks i rörkonstruktioner som specialbyggs helt efter kundens behov.

Företagsresan har krävt uthållighet och hårt arbete. Initialt hade företaget endast Scania som kund och företaget drevs på halvtid av ägaren Van Ho Phung. Idag har man flera stora svenska industriföretag som kunder (Scania, Alfa Laval, Glamox Luxo AB, Assa Abloy, Volvo och Saab). Marknadspotentialen för produkten är stor då många se ett behov av effektivare lagerhantering. Framtidsutsikterna ser alltså mycket goda ut.

- Människor med goda idéer är grunden för Atrinovas verksamhet och genom den rätta stimulansen för uppstart, etablering och tillväxt försöker vi hjälpa företagen på vägen till tillväxtföretag i regionen, säger Johan Forneheim och Jan-Erik Svensson. Vi är mycket stolta över att få ha hjälpt Li-Hu Logistik en bit på vägen och önskar dem all framgång framöver.

För mer information se vår hemsida eller kontakta:

Johan Forneheim, VD Atrinova (070 - 516 74 30)

Jan-Eric Svensson, Senior Advisor, Nova (070-645 35 21)

Holger Ruoss, Li-Hu Logistik (072-735 02 88)

Atrinova startades våren 2009 och affärsutvecklingsmodellen bygger på att förmedla kunskap, kontakter, kapital och kompetens. Man fokuserar på kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer samt spin-off från regionens näringsliv. Atrinovas verksamhet bedrivs inom ramen för Novakonceptet som arbetar med utbildning, forskning och affärsutveckling i Oskarshamnsregionen. Novas uppgift är att på ett proaktivt sätt bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling i regionen. Nyckelordet är samverkan där Nova
förenar den akademiska världen med näringslivet, den offentliga verksamheten och allmänheten i regionen genom verksamhet inom utbildning, forskning och utveckling samt affärsutveckling.