Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg koncentrerar beståndet ytterligare - säljer för drygt en miljard

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 15:10 CEST

Atrium Ljungberg har idag träffat avtal med Niam Fond IV om försäljning av sju handelsfastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 1 030 miljoner kronor.

Fastigheterna säljs till värden som ligger i nivå med marknadsvärderingen vid årsskiftet och försäljningen beräknas medföra en positiv resultatpåverkan efter skatt med cirka 140 miljoner kronor.

Affären är till och med den 5 augusti villkorad med att köparen erhåller extern finansiering.

Fastigheterna som försäljs är Termiten 1 (Storknallen i Borås), Sunaman 5 (Linnégallerian i Växjö), Åldermannen 25 (Kvasten i Kalmar), Vestalen 10 (Cityhuset i Eskilstuna), Plåtslagaren 7 (Gallerian i Motala), Jupiter 15 (Telgehuset i Södertälje) och Tegelbruket 1 (Botkyrka Handel).

Tillträde sker 1 september.

- Försäljningen är ett led i vår långsiktiga strategi att renodla fastighetsbeståndet och koncentrera ägandet och förvaltning, säger Anders Nylander, VD Atrium Ljungberg. Affären skapar utrymme för ytterligare investeringar på prioriterade delmarknader där vi ska vara en stark aktör på lång sikt och leda utvecklingen av handelsplatser, kontor och helhetsmiljöer, fortsätter Anders Nylander.

Stockholm 2009-07-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD, tel: 0730-26 19 40
Annica Ånäs, tf CFO, tel: 08-615 89 90 eller 070-341 53 37

www.atriumljungberg.se


Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.10 den 15 juli 2009.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning
av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer.
Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på NASDAQ OMX Stockholm,börsnoterat sedan 1994.
I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av bolagets fastigheter.