SIS, Swedish Standards Institute

Att aktivt skapa framgång – Ny bok beskriver metoder för innovation och affärsutveckling

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:05 CEST

Är det möjligt att aktivt skapa ett innovativt företagsklimat? Kan ett mätsystem för innovationer öka chansen att lyckas? I en ny bok beskriver Bengt Karlöf faktabaserade metoder som ökar sannolikheten för företag att lyckas inom innovation och affärsutveckling. Boken Innovation och affärsutveckling - baserad på kundnytta, problem och värde ges ut på SIS Förlag.

- Innovation och affärsutveckling har länge behandlats som en konstart snarare än en faktabaserad process. Men idag vet framgångsrika företag att det handlar om att systematiskt fånga upp kundernas outtalade behov, tydligt definiera problem och att identifiera underbetjänad kundnytta, säger Bengt Karlöf strategiexpert på Bengt Karlöf Management och författare till boken Innovation och affärsutveckling från SIS Förlag.

I boken beskriver Bengt Karlöf hur ett företag kan skapa innovativa lösningar för kundernas outtalade behov. Med rätt metod och rätt fakta på plats minskar risken för felsatsningar. Företaget kan enklare prioritera bland utvecklingsprojekten och får större träffsäkerhet i sin marknadskommunikation.

- Ett sätt att hitta nya affärsmöjligheter är att identifiera och rangordna problem och förbättringsmöjligheter enligt den så kallade PDS-metoden (Problem Detection Study). Vissa kulturer skyr ordet problem och missar då att det bakom varje problem finns en möjlighet till förbättring. Ett identifierat problem är en konkret utgångspunkt för affärsutveckling, säger Bengt Karlöf.

Bengt Karlöf är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam som managementkonsult i Bengt Karlöf Management. Bengt Karlöf har varit verksam inom olje-, stål- och förlagsbranschen. Genom styrelseuppdrag och riskkapitalsatsningar har Bengt också varit verksam inom IT-bolag och telekom.Han har givit ut ett stort antal managementböcker och arbetar som föreläsare, seminarieledare och konsult.

Boken Innovation och affärsutveckling - baserad på kundnytta, problem och värde beskriver de faktabaserade metoderna och ger praktiska exempel från näringslivet. Boken finns tillgänglig hos SIS Förlag till ett pris av 495 kronor.

För ytterligare information:

Bengt Karlöf, Bengt Karlöf Management AB, tfn 0708-15 27 40, bengt@karlof.org

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, erika.messing@sis.se