Landstinget i Jönköpings län

Att arbeta nära döden

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 13:37 CET

Att vårda den äldre, sjuka människan innebär ”Att arbeta nära döden”.
Det kräver god kompetens när det gäller palliativ vård
men även etik, bemötande, kultur och omvårdnad.

Den palliativa vården lyfts fram som ett angeläget
utvecklingsområde för personal inom Höglandets
sjukvårdsområde.

Den 13 och 15 februari får personal inom kommun,
primärvård och sjukhus på Höglandet möjlighet
att lyssna till flera av Sveriges mest kunniga inom området.

Plats:
Kulturhuset, stora aulan i Sävsjö.
Tid:
Båda dagarna 08.30-16.00
Pressinformation:
Torsdagen den 15 februari klockan 12.00-12.30.
Massmedia är välkomna att delta fritt under
dagarna men svar på frågor ges vid pressinformationen.

Föreläsare 13 februari
Anette Henriksson och Elisabeth Bergdahl,
sjuksköterskor från Södra Stockholms geriatriska klinik.
Deras arbetsplats utsågs 2003 till Sveriges bästa.
Båda är medlemmar i gruppen Forskande sjuksköterskor
i palliativ vård. Deras föreläsning handlar om hur du kan
förbättra mötet med både patient och närstående och
hur man vågar vara nära.

Pär Kide, sjuksköterska, medicinkliniken, neurologen
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.
Han är en uppskattad föreläsare, författare av
facklitteratur bland annat ”Sorgen – en del av livet”.
Han är också medproducent till videofilmer som rör
vård och omvårdnad. Han talar om etik i vård och
omsorg samt hur lagar och rutiner i arbetet står
gentemot etiska värdegrunder.

Föreläsare 15 februari
Owe Wikström är professor i religionspsykologi
vid Uppsala Universitet. Känd författare, har bland
annat skrivet den uppmärksammade boken ”Långsamhetens lov”.
Han kommer att tala om hur vi reagerar inför döden och
vilken roll religionen kan spela.

Lennart Björklund är socionom, leg psykoterapeut,
handledare samt sjukhuspräst vid Mölndals sjukhus.
Föreläsningen kommer att innehålla råd om hur vårdpersonal
kan stärka dig själv samt möta och bemöta svårt sjuka och
deras närstående.

Vänliga hälsningar

Kicki Ekbladh
Informatör, Höglandets sjukvårdsområde
Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö
christina.ekbladh@lj.se
0381-350 26, 070-543 50 26
www.lj.se/hoglandssjukhuset