Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Att bygga en stad – ny bok om långsiktiga värden i fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 09:15 CET

 Att köpa ett förfallet bostadsområde, rusta upp och sedan förvalta i decennier – det kan vara en bra affär. I en ny bok från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet presenteras historien om ett fastighetsbolag som valt att vårda sina värden i ett långsiktigt perspektiv.

I slutet av 1960-talet köpte det familjeägda fastighetsbolaget Ivar Kjellberg Fastighets AB ett stort antal fastigheter runt Kvilletorget på Hisingen i Göteborg. Området var i stort behov av upprustning och förnyelse. För fastighetsbolaget, som också var byggmästare, var det en stor och vågad affär.

Efter lika delar rivning, upprustning och nybyggnation blev Kvillestaden en populär stadsdel med en blandad samling invånare. Idag står området som en gränspost till det expansiva Norra Älvstranden. Med facit i hand blev satsningen lyckad. Området har växt i värde ur både ett företagsekonomiskt och mänskligt perspektiv.

Om detta står att läsa i den nya boken Att bygga en stad – vilka värden ligger bakom?. Boken presenteras i ett populärvetenskapligt format med ett rikligt bildmaterial: fotografier, kartor och illustrationer. Som författare står tre forskare vid från Handelshögskolan i Göteborg och underlaget är grundat i gedigen ekonomisk forskning. 

- Vi studerar företag med framgång: hur har de gjort för att klara sig och utvecklas? Vi ville studera något som var av bestående värde och något lokalt. Det finns få exempel där långvariga investeringar lyfts fram.Här visar vi ett exempel på framgångsrikt företagande över tid. Vi har gjort omfattande studier av företaget och boken är en folklig version av resultatet, berättar professor Thomas Polesie som är en av författarna.

Sagt om boken:
”Hur kommet det sig att en stadsdel fortsätter att leva? Vad och vem håller liv i byggnaderna? På ett minimalistiskt  sätt –  ett språk befriat från genrens jargong plus kartor och foton – reflekterar författarna vad som sker i verkligheten. Snyggt!”
Bertil Vilhelmson, Professor i kulturgeografi vid Handelshögskolan


Kontaktinformation:
Thomas Polesie, professor företagsekonomi
031-786 14 61, 0708-179029
thomas.polesie@handels.gu.se 

Daniel Karlsson, kommunikatör
031-786 54 77, 0733-68 75 20
daniel.karlsson@handels.gu.se


Att bygga en stad – vilka värden ligger bakom?

Gustav Lindkvist, Thomas Polesie, Asgeir B Torfason
Bokförlaget BAS, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-7246-310-3

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se