Bostad 2030

Att bygga Stockholm – ny rapport ute nu

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 09:45 CEST

I dag är fastighetspriserna på historiskt höga nivåer. Det är också hushållens
bostadslån. Men det är däremot inte bostadsbyggandet ur ett längre
tidsperspektiv. Boverket konstaterar att alla kommuner i Stockholms län
rapporterar om bostadsbrist. Varför har det inte byggts mer?


I den här analysen från 1875-2018 visar Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå universitet, hur sambanden mellan de höga priserna på fastigheter och de olika faktorer som påverkar.


Vår analys visar hur drivkrafterna för bostadsbyggandet i Stockholm
bromsas upp av kraftigt stigande markpriser de senaste två decennierna.
Liksom fastighetspriser har de historiskt påverkats av befolkningsförändringar.
Men i dag är det något mer. Tillgången på billiga krediter har
fått priserna närmast att skena. Därtill har stigande byggkostnader till
följd av en svag produktivitetsutveckling bidragit till de historiskt höga
produktionskostnaderna.

http://media.bostad2030.se/2019/09/Att-bygga-Stockholm-1.pdf

Det behövs en ny bostadspolitik bortom gamla lösningar. Därför har Hyresgästföreningen tillsatt en oberoende delegation med uppdrag att ta fram en kunskapsbaserad bostadspolitik som kan gör så att människor med normal inkomst får möjlighet till ett boende till rimlig kostnad. Delegationen har färdigställt sitt arbete och Bostad 2030 har ni ävergått till att vara en oberoende bostadspolitisk tankesmedja.