Svensk Israel-Information

Att döda cancercellerna och inte de friska cellerna

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:43 CEST

Att döda cancercellerna och inte de friska cellerna
av: Israels ambassad

En ny israelisk molekylär bildteknik kan upptäcka sjukdomar i själva cellen och träffa cancercellerna direkt utan att skada friska celler. 

Majoriteten av sjukdomar börjar på samma sätt - med att cellerna dör vilket också kallas apoptos. De flesta avbildningstekniker som finns idag försöker avslöja avvikelser i kroppens organs form och utseende. Men det israeliska läkemedelsföretaget, Aposense har utvecklat en molekylär avbildande teknik för att upptäcka apoptos i cellerna vid ett tidigare skede av en sjukdom. 

Denna teknik har flera användningsområden. Den kan upptäcka sjukdomar innan de första symtomen visar sig, spåra utvecklingen av cancerbehandlingen från dag till dag och framför allt kan den rikta och behandla cancerceller via injektion utan att skada friska celler och därmed undanröja behovet av ingrepp. 

Identifiera döende celler 

Diagnostiskt kan Aposense-tekniken användas för många sjukdomar oavsett om de är inflammatoriska, hjärt-, neurodegenerativa sjukdomar, smittsamma eller genetiska. "Om vävnad försvinner eller skadas, är apoptos troligen orsaken” enligt läkemedelföreaget, Aposense. 

Vid behandling av cancer där det önskade resultatet är att döda tumörcellerna kan Aposense diagnostiska teknik ge ett snabbt och tidigt behandlingsresultat. Ofta är resultat endast tillgängliga efter några månader och då kan vetskapen om att en behandling inte lyckats vara för sent för patientens tillfrisknande. 

Varje individ reagerar olika på behandlingar och det är en onkologisk utmaning att hitta den optimala kombinationen för varje patient. Detta är en utmaning och förvärras om väntetiden för behandlingsresultatet förlängs i onödan.

Ett av de största problemen i onkologi är att det tar månader att få svar som visar om behandlingen fungerar men nu kan läkare förlita sig på anatomiska avbildningar för att se storleken på en tumör. Den molekylära bilden får man därför mycket tidigt, inom en dag eller vecka, betydligt mycket tidigare än alla diagnosmetoder som är i bruk idag.

Publicerad på israeliska ambassadens hemsida: http://www.israelsambassad.se

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.