Svenska kyrkan

Att förebygga sexövergrepp – en viktig fråga för Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:00 CET

Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkan har reviderat sina riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp. Skriften ”Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.” innehåller praktiska verktyg och handlingsplaner.

- Sexuella övergrepp sker i många miljöer i samhället, även i församlingar. Svenska kyrkan har ansvar för både förövare och utsatta, säger Inger Lise Olsen, handläggare för könsrollsfrågor i Svenska kyrkan.

- Frågan om sexuella övergrepp behöver en ständig omvärldsanalys, säger hon. I denna revidering av riktlinjerna pekar man på fyra områden:

1. De sociala medierna

Idag erbjuder de sociala medierna nya möjligheter för kommunikation och kontaktskapande men också nya risker för sexuella övergrepp, kränkningar och mobbing, inte minst bland barn och ungdomar.

 2. De ideella medarbetarna, de frivilliga

Svenska kyrkan har en stor skara ideella medarbetare i många verksamheter som är viktiga. Hur kan församlingen säkra rekryteringen av ideella medarbetare så att dessa förstår sitt uppdrag och sitt ansvar? Den ideellt engagerade arbetar alltid på Svenska kyrkans uppdrag och är alltid ansvarig i de möten som uppstår i kyrkliga miljöer.

 3. Pojkar och män som utsatta

Under åren har kyrkans kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp tagit del av berättelser från pojkar och män som har blivit utsatta för sexuella övergrepp såväl i kyrkliga miljöer som i den närmaste familjen. På detta område finns många tabun och okunskap trots att forskning visar att övergrepp på pojkar och män är vanligare än vi tror.

 4. Kvinnor som förövare

Även om de flesta övergrepp begås av män och pojkar, visar forskning och statistik att också kvinnor begår sexuella övergrepp, både mot pojkar och mot flickor.

”Vad gör vi nu?” finns även som pdf att ladda ner på www.svenskakyrkan.se. Skriften bygger på de första riktlinjerna från 1998 och på en senare publikation Mitt ibland oss från 2004 och vänder sig till anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda.