Ungdomsstyrelsen

Att förebygga unga killars och mäns våld

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 14:07 CEST

Ungdomsstyrelsen och länsstyrelsen i Jönköping ordnar konferensen Killar, män och maskulinitet den 4 oktober. Konferensen tar upp metoder för arbete med unga män och våld samt hur normer kan förändras.
Killar och män står för majoriteten av våldet i samhället. De utövar våld mot varandra och utsätter även tjejer och kvinnor för våld. Vilken koppling finns mellan maskulinitet, normer och våld? Hur kan vi förändra normerna? Vad ligger bakom vilka normer som styr män i allmänhet och killar i hederskulturer i synnerhet. Det är några av frågorna som kommer att besvaras på konferensen.

Vi presenterar också förebyggande metoder för att minska mäns våld. Ett intressant inslag är att behandlingscentrum Alternativ till våld från Norge kommer att berätta hur de behandlar män som använder våld. Det är en verksamhet där Norge har kommit längre än Sverige.

Samtidigt med konferensen presenteras också rapporten Prata bort mansvåld. I den har en nationell kartläggning gjorts om arbetet kring unga killar och män som använder våld. I rapporten presenteras också förslag till ett förbättrat arbete med unga män, manlighet och våld.

- Idag saknas det en nationell aktör som tar ansvar för att förebygga att killar och män använder våld. Ungdomsstyrelsen har föreslagit regeringen rad åtgärder, bland annat projektpengar till att utveckla metoder och att yrkesverksamma som möter dessa män ska få utbildning, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Liknande konferenser som i Jönköping kommer att ske i andra delar av Sverige, i Örebro den 12 oktober, i Växjö den 14 oktober, i Norrköping den 27 oktober och i Luleå den 3 november. Konferensserien är ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen och länsstyrelsen i Östergötland, båda myndigheterna har uppdrag inom regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Medierna är välkomna att delta i konferensen på Stora hotellet i Jönköping. Hela programmet http://www.ungdomsstyrelsen.se/killar_man_maskulinitet.pdf

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.