Örebro Läns Landsting

Att främja fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården är väl använda pengar

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:28 CET

Informatör Åsa Öberg, 019-602 73 64, 073-088 73 64 2007-02-26

För mycket stillasittande bidrar till många sjukdomar. Sjukdomar som i sin tur kostar pengar i form av t ex vård, mediciner och sjukskrivningar.

Lars Hagberg, hälsoekonom vid Örebro läns landsting, visar i sin avhandling för vilka patienter det är lämpligt att främja fysisk aktivitet. I hälso- och sjukvården är fysisk aktivitet i många fall ett alternativ eller komplement till de behandlingsmetoder som används idag.

– Man kan helt enkelt få ut mer hälsa för samma pengar, säger Lars Hagberg.

Lars Hagberg har tittat på ett 20-tal utvärderingar av försök att främja fysisk aktivitet bland inaktiva patienter. Utifrån dessa drar han slutsatsen att fysisk aktivitet bör vara en standardbehandling för
• patienter med förhöjd risk (t ex högt blodtryck) eller försämrad hälsa beroende på fysisk inaktivitet,
• äldre med dålig hälsa, särskilt de med hög risk för fallolyckor,
• patienter med behov av rehabilitering efter hjärtinfarkt.

– Även andra patientgrupper kan vara aktuella, exempelvis patienter med smärttillstånd, säger Lars Hagberg. Men här behövs fler utvärderingar innan det går att dra säkra slutsatser. För att behandlingen med fysisk aktivitet ska få avsedd effekt är det viktigt att hitta rätt motionsform.

– Om patienten tycker om sin motion är det större chans att hon eller han verkligen motionerar och gör det tillräckligt ofta, säger Lars Hagberg.

I ”Må Bra-projektet” i Karlskoga fick patienten hjälp att välja motionsform.

– Vid uppföljningen kunde man se att de som fått hjälp upplevde motionen positivare än de som inte fått hjälp. De som upplevde motionen mest positivt var också de som var mest aktiva, fortsätter Lars Hagberg. I sin avhandling visar Lars Hagberg visar också på metoder att utvärdera kostnadseffektiviteten av fysisk aktivitet. Onsdagen den 28 februari försvarar Lars Hagberg, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, sin avhandling med titeln Cost-effectiveness of the promotion of physical activity in health care.
Disputationen äger rum kl 9.00 i sal 135, By 9A, Norrlands universitetssjukhus.

Öppen föreläsning på temat ”Fysisk aktivitet och kostnadseffektivitet”, fredagen den 2 mars kl 13-15 i Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro.

Vill Du veta mer? Kontakta Lars Hagberg, tfn 019-602 70 58, e-post lars.hagberg@orebroll.se. Bild på Lars Hagberg finns att hämta på universitetssjukhusets webbplats på adressen www.orebroll.se/forskning/bildbank