Informator Utbildning

Att gå över till ett agilt arbetsätt…

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 10:31 CET

…är något som många stora organisationer börjat med de senaste åren - inte bara inom IT och telekom utan även i andra branscher. Ökat fokus på kundnytta i kombination med strukturella organisationsförändringar, kortare produktlivscykler och global konkurrens är drivkrafter bakom införandet av agila metoder. 

Det finns många att välja på. Metoder. Scrum är väl den metod som fått störst genomslag i Sverige, men Kanban och DSDM är också metoder som upprättar ett ramverk för hur man kan jobba i organisationen. Kan är ett viktigt ord här, inte ska. Att anpassa ramverken - som dessa metoder är - efter den egna organisationens förutsättningar ger de absolut största chanserna (eller är snarast en grundförutsättning för) att lyckas med införandet. Och sedan nå målen: Självorganiserade, självgående, tvärfunktionella team (Scrum) som kapar ledtider (Kanban) och levererar kundnytta i varje iteration.

Oavsett om organisationen befinner sig i ett fritänkande stadie ”kör på bara – det ordnar sig” eller har börjat tillämpa den mjuka Kanbanmetodiken eller den lite hårdare styrda Scrum så får vi inte glömma att dessa ändå bara är verktyg.  Verktyg för processer. Processer som involverar individer.

Jeff Sutherland (som tillsammans med Ken Schwaber ligger bakom Scrum) sa i en intervju i samband med Agile 2011 Conference att ”Agile is all about the people  ( …)  It’s not about the process, the procedure. It’s about the mindset that involves building better people and better teams.”

Så ramverken, oavsett Scrum eller Kanban eller en fruktsam kombination av bägge, ska underlätta för högeffektiva, agila team att nå målen. Hur ser då ett sådant team ut? Om vi nu bortser från de roller som finns definierade i Scrum och istället fokuserar på teamet som en enhet så är följande egenskaper önskvärda:

- Fokuserar på kundnytta
- Bejakar mångfald och olikhet
- Tar vara på och utnyttjar olikheter i arbetssätt
- Nyfikna på och öppna för förändringar
- Prestigelösa, stödjande och uppmuntrande

I ett agilt team, precis som i många andra team, jobbar individer med många olika kompetenser tillsammans mot ett gemensamt mål. Skillnaden mellan ett traditionellt team och ett agilt är att det senare måste kunna fungera självorganiserande.  Vilket bland annat innebär:

  •   Att man inom teamet både kan och är villig att kommunicera tydlig – dela med sig, ge positiv och negativ feedback på ett konstruktivt sätt och att sätta tydliga gränser.
  •   Att man inom teamet själva kan sätta tydliga mål och att dessa mål är uppnåeliga med de färdigheter och förmågor teamet har.
  • Att man förutom det ramverk som en eventuell metod ger även kunna upprätta spelregler för teamet.

Oavsett om din organisation står i begrepp att prova på ett agilt arbetssätt, kombinera detta med traditionell projektledning/organisation eller plocka russinen ur kakan så visar erfarenheten detta:  Scrum och Kanban är processverktyg med väl definierade arbetssätt som organisationen kan tillämpa mer eller mindre av. Dessa bägge går att kombinera med varandra och även med den mer traditionella vattenfallsmodellen. Men… Gemensamt för alla ovanstående är att de är just… verktyg. Att fullt ut införa dessa i organisationen innebär ett paradigmskifte - ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att tänka. I det Agila Manifestet står det bland annat att man värdesätter ”individer och interaktioner framför processer och verktyg” och ”anpassning till förändring framför att följa en plan”.

Därför är det viktigt om organisationen nyss infört - eller är på väg att införa - något av de agila verktygen att inte glömma att ta med bruksanvisningen. Bruksanvisningen som individen får för att kunna använda verktygen på bästa möjliga sätt. För det tål att sägas igen:  ”Agile is all about the people.  It’s not about the process, the procedure. It’s about the mindset that involves building better people and better teams.”

KURSTIPS: M908 Projektledning med Agila Metoder 14-15 mars

Freddie Hahn är utbildare och projektledningskonsult på Baseline Management. Han arbetar främst med projektstyrning; metoder och verktyg för rationella och effektiva projekt samt change management.


Informator är Nordens största kompetensutvecklare inom IT och projektledning. Våra kurs- och certifieringscenter finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. www.informator.se