Regionförbundet Örebro

Att-göra-lista för företagsamhet

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 09:05 CET

- Det är en konkret Att-göra-lista där ett dussin regionala aktörer bestämt sig för att jobba tillsammans för att företagen ska utvecklas här. Så beskriver regionråd Irén Lejegren (S) den regionala handlingsplan för innovationer och entreprenörskap som regionförbundets styrelse antog idag.

Regionens gemensamma näringslivsservice - Business Region Örebro (BRO) - är en viktig aktör i det arbetet och därför får projektet Ena BRO ytterligare 4 320 000 kronor.

Hälften av kommunerna i Örebro län pekas ut som genuint sårbara i en rapport från Till-växtverket. Det är kommuner där arbetsmarknaden är beroende av ett eller få enskilda företag och där företagsklimatet hamnar långt ner i olika näringslivsrankningar som genomförts.

- Örebroregionen behöver fortsätta att utveckla arbetet kring innovations- och entreprenörskap för att vara en konkurrenskraftig region. Det ger förutsättningar för nya företag och växande företag, säger Irén Lejegren.

Detta i sin tur skapar förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Att underlätta för fler att bli företagare är ett sätt att minska sårbarheten

- Genom handlingsplanen får vi verkstad i vår utvecklingsstrategi. Det har varit ett intensivt planeringsarbete och nu är det sjösättning, säger Sven-Erik Sahlén, utvecklingsledare. 

För mer information

Sven-Erik Sahlén, utvecklingsledare, 019-602 63 32, 070-318 30 29

För kommentarer

Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75
Magnus Persson, regiondirektör, 070-525 71 58

Exempel ur handlingsplanen

Aktivitet

Påbörjas


 

Ansvar


Partners

Regional
föreläsningsserie: service
och myndighetsutövning.
Kvartal 1 2012
BRO
Stockholm Business Alliance,
SKL, Länets kommunledningar
Erbjuda kurser i
nyföretagande och
entreprenörskap under
studietiden vid universitetet.
Kvartal 1
Örebro
universitet
Innovationskontoret, ALMI,
Drivhuset
Samordna och synliggöra nyföretagarservicen.
Kvartal 3 2012
ALMI
BRO, Aktuella aktörer

Ladda ned Regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap.

Fler beslut i regionstyrelsen

En miljon till Guldvaskar-VM 2014


Ljusnarsbergs kommun får en miljon kronor för att planera, förbereda och marknadsföra Sverige och Örebro län inför Guldvaskar-VM 2014. Naturturismen i norra länet kommer att lyftas fram.

- Vi arbetar för att få fler stora evenemang till vår region och ett VM i guldvaskning ger turistnätter i hela länet, säger regionråd Irén Lejegren (S).

25 länder skickar deltagare till VM i guldvaskning 2014 och under VM-veckan väntas 3 000 besökare till regionen. Ljusnarsbergs kommun, Förbundet Sveriges Guldgrävare och Kopparbergs GuldvaskarFörening är tillsammans arrangörer. Även näringsliv och föreningar är engagerade i evenemanget.

För mer information om VM i guldvaskning


Tommy Larserö, kommunchef Ljusnarsbergs kommun, 070-681 12 97

Lokal mat som energi till utveckling av landsbygden — LocFood


Måltidsföretag på landsbygden ska genom projektet få ökad kunskap om företagande och produktutveckling. De kommer också bilda nätverk för ökat utbyte med andra företag.

För mer information om LocFood


Eva Krause, utvecklingsledare, 019-602 63 24, 070-642 72 40

Bergslagsleden en naturlig attraktion


Bergslagsleden ska bli så attraktiv att den lockar turister från både Sverige och utlandet. Projektet ska arbeta med att skapa bokningsbara och säljbara produkter och använda ny teknik för information och marknadsföring.

- Vi har tagit fram en webbkarta med boende och service längs leden. I projektet kommer vi nu att ta fram en app som gör att man kan ha ledkartorna i telefonen när man vandrar, säger Kjell-Ove Nordström, projektledare på regionförbundet.

Det blir även aktiviteter för att fira att Bergslagsleden fyller 30 år under året.

För mer information om Bergslagsleden


Kjell-Ove Nordström, utvecklingsledare, 019-602 63 41, 070-567 17 87 

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.