Oxyma Innovation

Att hitta unika produktegenskaper genom användarstudier, en stor möjlighet för konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:36 CEST

Tillväxt i svensk industri är starkt beroende av ökad konkurrenskraft i företagen. För att öka konkurrenskraften kan företagen höja effektiviteten i den befintliga affären genom att justera sina organisationer och processer eller sänka produktionskostnaden för de befintliga produkterna. Det är dock lätt att fastna och stirra sig blind på riskminimering och förvaltning av det befintliga.
Ett annat sätt att öka konkurrenskraften, är att genom produktutveckling skapa attraktiva erbjudanden som svarar mot ett behov, kunderna är beredda att betala för. En till synes trivial analys, men som tenderar att glömmas bort i förvaltnings- och effektiviseringsarbetet.

Om analysen är enkel, är arbetet att hitta det unika desto svårare. För att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad, gäller det att systematiskt leta efter kundnyttor och formulera dem som affärsmöjligheter. Detta kräver att de som jobbar med produktutveckling lärt sig känna in kundernas nuvarande och framtida problem och rikta sina utvecklingsansträngningar för att lösa dessa. Att proaktivt svara på faktiska kundbehov, till och med innan kunderna själva har förmågan att formulera dem, ger mycket goda möjligheter till ökade marknadsandelar och ökat pris.

Man att fråga kunderna om deras befintliga problem, ger ofta bara feedback på hur de egna och konkurrenternas produkter fungerar idag. En nog så viktig information, för att öka kundnöjdhet och kvalitet. Men det ger dock sällan uppslag till nya unika funktioner och egenskaper, som kan ge marknadsledarskap, tydlig profilering gentemot konkurrenter och möjlighet att ta ut ett högre pris. Nyckeln till proaktiv förståelse av kundbehov, är att genomföra användarstudier. För att belysa den stora effekten av att systematiskt utnyttja användarstudier för att styra sin produktutveckling, intervjuades Conny Jansson designchef på BAHCO.

BAHCO är marknadsledare på handverktyg. En position som uppnåtts genom en medveten satsning på mycket hög material- och produktionskvalitet och att under lång tid arbeta med användarstudier som ett självklart inslag i produktutvecklingen. Hos BACHO sker användarstudier om produktutvecklingen innebär omfattande designförändringar eller om produkten ses som strategiskt viktig. Conny säger:

"Vi gör användarstudier i alla projekt, som ska syfta till nyutveckling och i de projekt vi kallar strategiska. Dessa kan även omfatta våra mogna produkter, men då mer som en kontroll att införda förändringar inte ger några negativa konsekvenser"

Ett av många exempel där BAHCO hittat nya kundvärden genom användarstudier, är arbetet med att utveckla en ny ergonomisk skruvmejsel. Genom videofilmning och studier av användningen av en mejsel, kunde produkten anpassas med en mycket bättre tvåhandsfattning när skruvandet börjar gå tungt.
Ett annat exempel på hur BACHO arbetar är utvecklingen av deras senaste polygriptång. Här hade produktutvecklarna själva gjort antagandet att det skulle ge ett stort kundvärde att slippa byta handgrepp när man tar ett nytt tag med polygripen. De konstruerade en mekanism och en knapp, som med ett enkelt tumgrepp öppnar tången. Användarstudien bekräftade här att antagandet om kundvärdet var rätt, men också vilken utformning och placering av knappen som var bäst.

"Vi har alla en tendens att tro att mogna produkter är färdigutvecklade, men gång på gång blir vi varse att så inte är fallet"

Conny berättar att användarstudier används både som idégenerering och validering och att syftet är att fånga den tysta kunskapen hos användaren. Som exempel på tyst kunskap kan nämnas då händerna bara utför utan att personen ifråga kan förklara resultatet. Att studera och upptäcka just detta, i kombination med förmågan att översätta det man ser till konstruktionsparametrar ger stora möjligheter att bygga in nya egenskaper och funktioner hos produkterna. Detta öppnar nya affärsmöjligheter som i sin tur kan omsättas i konkurrensfördelar och unika säljargument.

Conny menar också att det är mycket kunskap bakom urvalet av användare som ska studeras. Det är viktigt att ta hänsyn till kulturella faktorer som tradition och uppfattning, men också rent fysiska storleksmässiga parametrar, som skiljer sig från land till land. Utmaningen är att balansera dessa så man får en god kompromiss, som ger en stor försäljningspotential utan att för den skull radera ut produktens karaktär. Här får ofta de stora marknaderna dominera, men för att gå på tvärs och ge marknaden något nytt, tar BAHCO ibland medvetna strategiska beslut om att lite mer udda marknadsbehov får råda.

BAHCO har under lång tid arbetat med ergonomi som ett tungt försäljningsargument. Det interna arbetet har utförts i något som man inom företaget kallar Ergo-kommitté. Genom denna sprids och förklaras begreppet ergonomi internt. Men kommittén tar också fram och betonar de olika produkternas respektive säljbudskap.
Nästa steg, för att befästa sin position som marknadsledare, är att i ännu högre grad ta fasta på de abstrakta inslagen hos användningen. BAHCO vill till exempel att hantverkarna ska bli stolta över att deras arbete bli bra och att verktygen ger en känsla av att vara lite bättre på att utföra sitt jobb och att detta i sin tur ska ge ökad status i arbetslaget. För att fånga detta behövs fortsatt fokus på den yrkesmässiga användningen, men i större utsträckning också fokus på hur produkternas identitet uppfattas.

Betydelsen av professionellt genomförda användarstudier och produktidentitetsanalyser kommer därför att öka. Detta för att hitta kundnytta som ger unika egenskaper och funktioner med nya affärsmöjligheter för ökad tillväxt.

/Jonas Hjelm