Leif Åhl Verkstad AB/ Lyom

Att inte byta olja betalade sig på 6 månader

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:09 CET

Miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells AB i Vara har i samarbete med Leif Åhl Verkstad AB / LYOM i Lidköping med stor framgång utvärderat en teknik för kontinuerlig rening av hydraul- och motorolja under pågående drift på en sopbil, Scania 94D, för att därigenom kunna minska såväl sin oljeförbrukning som sin egen miljöpåverkan.

I Sverige förbrukas mer än 115 miljoner liter hydraul- och smörjolja varje år.
Olja som mer eller mindre slentrianmässigt byts ut efter givna intervall, utan att man egentligen tänker på vare sig de ekonomiska eller miljömässiga effekterna av detta.
Att producera, transportera, byta och destruera all denna olja kostar förmodligen långt över 5 miljarder kronor och kan orsaka uppemot 380 miljoner kg CO2-utsläpp per år.

I korthet innebär tekniken, som Ragn-Sells har utvärderat, att ett by-passmonterat mikrofilter kontinuerligt håller oljan ren från såväl fasta som flytande föroreningar och därigenom bibehålls oljans kondition över tiden och så länge oljan hålls ren, behöver den inte heller bytas.

En hydraulcylinder till det aktuella hydraulsystemet byttes tidigare vartannat år, pga haverier. Ett slangbrott orsakar stillestånd på ett antal timmar och det brukade inträffa åtminstone en gång varje år.
Tidigare byttes hydrauloljan vartannat år.

Bilen har gått sedan juli 2006 med samma hydraulolja och resultatet är tydligt:
* Oljan håller idag bättre kvalitet än den ursprungliga
* Inga oljerelaterade hydraulhaverier eller slangbrott har inträffat.
* Ingen märkbar förslitning på pump eller kolvar

 Tidigare bytte man motorolja 3 gånger per år, men bilen har nu gått drygt ett år med samma motorolja.
Förutom besparingen på 3 slopade oljebyten inklusive arbetskostnad och stilleståndstider med mera, konstateras även en minskning av bränsleförbrukningen.

Tack vare avsevärt minskade kostnader för oljebyten, haverier, reparationer, spilloljehantering och bränsle har man konstaterat en pay-offtid på 6 månader för investeringen.

 Därtill kommer minskade utsläpp av koldioxid med ca. 3 ton per år.

 ”Denna teknik ligger helt i linje med Ragn-Sells Miljöpolicy, som bl. a. stipulerar att vi genom kontinuerliga förbättringar skall minska även vår egen miljöbelastning.
Kan man dessutom göra stora ekonomiska besparingar på en miljöförbättrande åtgärd, så gör ju det inte saken sämre.
Eftersom vi har många fordon, kommer vi att kunna spara stora pengar på slopade oljebyten, färre haverier och minskad bränsleförbrukning. Vi håller därför nu på att successivt utrusta fler av våra fordon med denna teknik” säger Peter Lundmark, Platschef hos Ragn-Sells i Vara.

 För mer information om by-passfiltrering av hydraul- och motorolja kontakta Lars Lönnstad, Leif Åhl Verkstad AB / LYOM. Telefon: 0510 – 53 04 37 eller 0702 – 31 61 54, eller gå in på www.lyom.com.