Iponsolutions

Att köra upp med sin körskola, en samhällsfråga

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 11:03 CET

Allt om motor publicerade 100119 artikeln “Privata företag tar över körkortsprov” - Allt om motor

Körkortsprovguiden, Sveriges största utbildningssida på nätet inför körkortet, har bland sina medlemmar undersökt vad körkortsaspiranterna själva tycker i frågan.

Våra medlemmar är tydligt positiva till propositionen och undersökningen visar att en majoritet skulle känna sig trygga med att ta körkortet med sin egen körskola (71%).

Andra positiva aspekter med att låta körskolor utföra uppkörningen är enligt medlemmarna att:
Personer som bor i småstäder inte behöver åka lika långt för att utföra sitt prov.
I storstäder skulle köerna bli kortare
Att bedömas under 45 minuters uppkörning, istället för flera timmars övningskörning är något som våra användare generellt ställer sig frågande till. Körskoleläraren som undervisat i flera timmar borde således ha mycket bättre insikt i övningskörarens förmåga än prövaren som endast får en kort inblick i 45 minuter.
Negativa aspekter belyses dock också och medlemmarna anser att förslaget riskerar att förvärra det faktum att körkortet redan nu är en sorts klassfråga. Medlemmarna känner sig inte trygga i att körskolorna kommer vara objektiva i sina bedömningar då de har ett direkt vinstintresse av att underkänna så många som möjligt.

En av våra medlemmar säger t.ex. såhär:
"... Körkortet kostar mycket pengar redan som det är. Gör inte saken värre så att det blir en klassfråga mer än vad det är idag."

En annan säger:
"för mig som bor på en lite ort skulle det vara perfekt om körskolorna skulle få ha uppskrivning och uppkörning. Nu måste jag åka minst en timma bort för att göra mitt kommande prov, samtidigt som jag måste ta ledigt mer än en halv dag (passa tågtider etc.) Fler skulle få chansen att göra uppkörningar tidigare än vad som går för tillfället. Jag tycker allt pekar mot det positiva hållet!"

En tillfrågad trafiklärare vänder på diskussionen på ett intressant vis:
"... Lätt för trafikläraren att falla för tryck från eleven att släppa dem för tidigt. Mutor kan jag också tänka mig..."

Farhågorna kring de ekonomiska implikationerna är många och medlemmarna är rädda för att priserna ska gå upp, och att körskolorna ska få för mycket makt då de själva kan sätta gränsen för ett godkänt prov och därmed sälja fler körlektioner.

Slutsats
Körkortsprovguidens slutsats är att om propositionen, som omnämns i artikeln, skulle röstas igenom är det nödvändigt att adekvata kontrollfunktioner finns för att kontrollera förarprövarna. Körkortet som klassfråga riskerar annars att förvärras. Enligt våra medlemmar så överväger dock fördelarna med ett sådant lagförslag.

Körkortsprovguiden.se erbjuder en utbildning inför körkortet online och alltid enkelt tillgänlig!

Kontakt:
jonas@provguiden.se