Rikspolisstyrelsen

Att låna varandras ”leg” kan ge fängelse

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 14:44 CET

Polismyndigheten i Södermanlands Ungdomsgrupp i Eskilstuna har sett en kraftig uppgång av utredningar beträffande brottet missbruk av urkund (Brottsbalken 15 kap 12§).
Brottet är mycket vanligt i krogmiljön och begås ofta av unga som ännu inte uppnått den ålder som gäller för att få komma in på krogen. Den unge utger sig för att vara någon annan genom att använda en äldre kamrats eller äldre syskons legitimation i krogkön.

Många betraktar detta som en ”kul grej” och att man ”ville testa att komma in, alla kompisarna är ju gamla nog”. Den som frågar kompisen om att få låna en legitimationshandling för att försöka komma in betraktar ofta inte gärningen som någonting allvarligt.

Utlånare och lånare gör sig båda skyldiga till brott
Både den som lånar en legitimation och den som lånar ut sin legitimation gör sig skyldiga till missbruk av urkund. Detta är sällan ”lånare” eller ”utlånare” medvetna om.

Brottet kan innebära att man blir gripen av ordningsvakt som lämnar över till Polismyndigheten för vidare rapportering och handläggning.

Brottet missbruk av urkund ger kännbara böter eller fängelse i påföljd och efter dom kommer en notis finnas om brottet i den dömdes brottsregister.

För ytterligare information kontakta:
Polisens Ungdomsgrupp i Eskilstuna
Direkttel. 016-16 20 39