Volontärbyrån

Att leda volontärer i ideella organisationer innebär ett stort ledaransvar

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2013 07:00 CEST

Intresset för att engagera sig ideellt i Sverige är stort - hälften av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt i olika typer av föreningar. Att samordna och möjliggöra människors engagemang är därför av stor betydelse. Den person som ansvarar för de ideella i organisationer, volontärsamordnaren, har därför en mycket betydelsefull roll.  

Den 1 september fyller Volontärbyrån 11 år och det firas genom att lansera en kampanj som kommer i höst, om volontärsamordnarnas roll och betydelse i svenskt föreningsliv.

Anki Ahlman på Ersta diakoni är en av volontärsamordnarna som har intervjuats för kampanjen.

– Det är fantastiskt roligt att vara volontärsamordnare och jag ångrar inte att jag började med det. Jag lägger ner mycket tid på att prata med de nya volontärerna. Jag klargör för dem vad som förväntas av dem, var gränserna går gentemot de anställda, tar reda på hur mycket tid de kan lägga ner och så vidare. De flesta kommer sedan hit ett par timmar i veckan, säger Anki Ahlman volontärsamordnare på Ersta diakoni.

Volontärsamordnarnas roller ser olika ut beroende på vad organisationen sysslar med. I en folkrörelse, som Naturskyddsföreningen, är det viktigt att medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen genom sitt medlemskap och sin rösträtt. Elias Henriksson volontärsamordnare på Naturskyddsföreningen berättar att hans uppgift delvis går ut på att hitta ideella som vill bli medlemmar.  

– Vi vill gärna hitta längre volontäruppdrag och hoppas att få personer som också vill engagera sig i en lokal krets. För då får man ju demokratibiten också, är man inte medlem har man ingen formell makt i föreningens beslutsprocesser. Och jag är otroligt stolt över demokratin i vår organisation. En som är volontär i dag kan vara ordförande i morgon, säger Elias Henriksson, volontärsamordnare på Naturskyddsföreningen.

 Volontärsamordnarens roll är inte alltid så synlig. 
- För många är det ett ensamt jobb att vara volontärsamordnare, att synliggöra och lyfta deras roller och hur olika deras villkor och uppdrag ser ut är viktigt för oss. Det är en av våra huvuduppgifter att ge dem arena att lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter. Gemensamt för porträtten är att de visar att det krävs ett stort ledaransvar för att leda ideella, säger Marita Klasson, utbildningsansvarig på Volontärbyrån.

Kampanjen består av sex intervjuporträtt kommer att spridas via Volontärbyråns webbsida www.volontarbyran.org och i sociala medier. Varje porträtt kommer att fokusera på ett tema t.ex. ”Att samordna många volontärer samtidigt”. Intervjuerna har producerats i samarbete med frilansjournalisten Ingrid Jacobsson.

För mer information och bilder: 
Vanja Höglund, presskontakt Volontärbyrån, 070-33 77 897, vanja.hoglund@volontarbyran.org 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/volontarbyran

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Sedan starten 2002 har över 39 000 volontärkontakter förmedlats till drygt 1750 ideella organisationer över hela Sverige. Utöver volontärförmedling erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga. Volontärbyrån är en del av Forum (www.socialforum.se)