Skånes Idrottsförbund

ATT MÖTA BARN PÅ FLYKT SOM IDROTTSLEDARE

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 09:38 CET

Just nu befinner sig 60 miljoner människor på flykt från sina hem runt om i världen. Under 2015 sökte 162 877 av dem asyl i Sverige, 70 384 var barn och hälften av dessa barn kom utan sina föräldrar. Det är stora siffror, så stora att vi för att hantera dem ofta behandlar dem som just opersonliga siffror, men bakom dem finns enskilda människor som flytt från en outhärdlig situation i hemlandet, genomlevt en omänsklig flykt och i många fall hamnat strandsatta och ensamma i ett land med ett främmande språk och obegripliga vanor.

Idrotten är en mötesplats som inte tar hänsyn till nationsgränser. En anledning är att idrottens språk och regler är universella. Nästan alla har sparkat på en boll, burk eller papperstuss mot ett mål eller på annat sätt sprungit, hoppat eller kastat. Språket är inte bara ord utan även en känsla, rörelse och gemensam upplevelse. Vilken gud du tror eller inte tror på, vilken hudfärg du har, vem eller vilka du attraheras av spelar ingen roll. Därför sker möten över gränser varje dag i idrottsföreningarna, i hela landet, året runt. Vi får nya kompisar, lär av varandra, hittar trygghet och mening i vardagen. Etablering på köpet helt enkelt.

Det finns ibland barriärer för varför människor inte engagerar sig i idrott och föreningar. Det kan vara motivation, förmåga, språk eller pengar. För nyanlända från andra länder kan barriärerna vara högre. Ett hinder kan vara att det inte alltid finns plats för mer oorganiserade aktiviteter. Ett annat är att våra idrottsföreningar oftast bygger på outtalade, djupa traditioner om hur en förening ska bedrivas. Självklart för den som vuxit upp med och i den svenska idrottsmodellen men långt ifrån självklart för den från en helt annan kultur.

Runt om i Sverige och även i Skåne har idrottsföreningar redan kontaktat flyktingförläggningar och boenden för ensamkommande barn. Föreningar från 18 olika kommuner i Skåne har beviljats stöd för att genomföra integrationssatsningar med hjälp av Skåneidrotten. Rädda Barnens kunskaper kring barn på flykt har inspirerat oss att skapa en utbildning för skånska föreningar – att möta barn på flykt som idrottsledare. Vår förhoppning är att utveckla ett förhållningssätt hos idrottsledare som främjar gemenskap och inkludering av flyktingbarn – en färdighet som vi tror kommer bli viktigare än någonsin inom föreningslivet.

Erfarenheten från våra distrikt, däribland Skåne, visar att arbetet nått bäst resultat där det funnits ett nära samarbete mellan föreningarna, distrikten och kommunerna, ofta i form av integrationsnätverk där exempelvis Rädda Barnen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, näringslivet och andra ideella organisationer deltagit. Alla krafter måste samverka för att öppna så många dörrar som möjligt in i den samhälleliga gemenskapen.

Svensk idrott och Skåneidrotten intensifierar och samordnar nu sitt bidrag till integrationen av nyanlända för att öka mångfalden inom idrottsrörelsen. Samtidigt måste vi alla ha respekt för just mångfalden. Det går inte att skapa en nationell mall för hela landet. Vi måste ta hänsyn till skillnader mellan olika lokala förutsättningar, nationaliteter och kulturer och till slut också mellan olika individer.

Idrotten är redan en arena för möten mellan människor. Men vi kan inte springa loppet på egen hand. Genom samverkan kan vi tillsammans göra Sverige starkare.

Jane Andersson
Ordförande i Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne

Björn Eriksson

Ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Skåneidrotten - en kraftfull resurs för vinnande samspel!