Tedestrand coaching AB

Att något så enkelt kan vara så svårt att förstå?

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 07:24 CEST


Att något så enkelt kan vara så svårt att förstå - trots det jag visar kan flertalet inte lämna sina gamla tankemönster där präglingen är att samtalet ska kunna lösa komplexa livsproblem.


Jag säger det igen. Samtalet kan lika lite som själva orienteringen i skogen utan karta lösa problemet. Eller lika lite som själva kirurgin kan lösa ett kirurgiskt problem utan en röntgenbild att följa. Se er omkring, hur fungerar det? Hur ser det ut inom alla komplexa områden där människan lyckas lösa problemet, vad används - alltid?

Det jag visar är inga gissningar utan det som gäller allt komplicerat som människan ska hantera, det finns inte något område där människan löser något som är det minsta komplicerat utan att följa en visuell överblick som till sist uppfunnits.

Att nästintill ingen klarar av att bryta sin prägling av något som faktiskt skadar när det finns något som kan hjälpa. Att ingen hjälper till är allvarligt när lösningen finns. Det innebär att människor lider och dör i onödan trots att lösningen finns inom räckhåll.

Om flertalet ska få möjlighet till bättre hjälp måste de som har makten anstränga sig och ta till sig det jag visar och hjälpa till.

Jag fortsätter att skriva om detta. Det är inte ok eller acceptabelt att politiker och andra makthavare inte tar det jag visar på allvar, eller inte kan förstå. jag har resultaten som bekräftar. Jag har en första liten vetenskaplig utvärdering som visar samma mönster - det fungerar ovanligt bra. Jag har referenser som är mycket sakkunniga som granskat det jag skapat och bekräftar funktionaliteten.

Så den som har makten har en skyldighet att undersöka det jag visar oavsett vilken vanföreställning som är inpräglad i tanken.

Jag väntar fortfarande på att någon människa som har makten ska visa handlingskraft och verkligen ta det ansvar man kan förvänta sig i en fråga där det handlar om liv eller död för människor.

Någon som kan förklarar vad man väntar på? Dagens metoder fungerar mycket dåligt och det gör denna passivitet obegriplig?

Det är inte okej att exempelvis politiker och tjänstemän gömmer sig bakom rättfärdiganden samtidigt som människor dör av sina missbruk.

Anders Tedestrand

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235