Tedestrand coaching AB

Att orientera utan karta i komplexa skogar, är det möjligt?

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2013 18:53 CET

Tänk tanken. Att lära någon orientering utan en karta? Är det möjligt? Är det sannolikt att man tar sig igenom ända in i mål? 


Sannolikheten är väldigt låg. Det kan gå en bit. Efter ett tag är man med största sannolikhet vilse. Eller så blir man rädd, för man vet ju inte hur långt man ska gå, vad som väntar där framme, hur ska man veta vägen? 


När man är vilse så söker man sig tillbaka till ursprunget igen, ett misslyckande som kommer att upprepas tills….. Trots detta så försöker vi lära människor att orientera sig igenom tiotusentals tankar, känslor och handlingar helt utan en karta. Psykoterapi i olika former, missbruksbehandling av alla de slag, depressioner, ångest och andra svåra livsproblem alla dessa oerhört komplexa problem försöker vi lösa med att bara samtala helt utan en karta som visar vägen, något att hålla sig till.

 Psykologisk orientering - metoden är i grunden en karta. En karta innehållande en överblick av de processer klienten måste gå igenom för att nå slutmålet. Kartan blir patientens s viktigaste instrument. Den visar vilka nödvändiga insikter och kunskaper klienten måste få, vad man måste lämna och varför. Psykologisk orientering med alla de tusentals tankar, känslor och handlingar man har med sig från livet innebär att man sorterar igenom kaoset och bibehåller det som behövs för processen, i och med det blir processen enkel, tydlig och skapar tillit.


Min erfarenhet visar att processerna många gånger är ovanligt snabba och ger varaktigt resultat. En annan mycket positiv bieffekt är, att när man lärt sig metoden och löst sitt problem har man också fått ett verktyg som fungerar lika bra inom livets alla områden. Kortfattat skapar metoden snabb processförståelse, vilket skapar både mod och motivation för patienten med psykisk ohälsa eller för missbrukaren att gå in i - och stanna kvar i processen. Vilket leder till varaktiga resultat för flertalet som genomgår behandlingen. 

Vänta inte - ta del av det som gör skillnad!