Miljöpartiet de gröna

Att rättsosäkerhet i sjukförsäkringen har ökat är ett politiskt ansvar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 15:05 CEST

Enligt Inspektionen för socialförsäkring har rättsosäkerheten ökat sedan 2008 för dem som ansöker om förtidspension. Det är mycket allvarligt att regeringen inte tagit det politiska ansvaret när man gjort ändringar i sjukförsäkringen, resultatet visar än en gång vikten av en ny rättssäker och trygg sjukförsäkring, kommenterar Gunvor G Ericson (MP), folkhälsopolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet.
Av studien framgår ”inget i statistiken som tyder på förekomsten av lokala ’förtidspensioneringskulturer’ eller att sjuk- eller aktivitetsersättning används som ett sätt att hantera svaga lokala arbetsmarknader.”

- Det som ofta förekommit i debatten och särskilt från moderata företrädare att det skulle finnas arbetsmarknadspolitiska skäl till förtidspensioneringar visar sig nu inte hålla som argument. Det är bra för då kanske vi äntligen kan börja diskutera en modern sjukförsäkring som utgår från jämlikhet och ger människor både trygghet och rättssäkerhet, något som vi i det rödgröna samarbetet eftersträvar, säger Gunvor G Ericson.

- Att alla ska få en rättvis bedömning av sin arbetsförmåga, oavsett var man bor borde vara självklart. Alliansregeringens nya regler i sjukförsäkringen har motverkat det. MP vill se en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig i stället som i dag.

Länk till långtidsstudie från ISF: http://www.inspsf.se/publikationer/isf-rapporter/regionala_skillnader_i_sjukfo_rsa_kringens_utfall


FÖR VIDARE INFORMATION:
Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83MILJÖPARTIET DE GRÖNA
http://mp.se
http://mpbloggar.se
http://flickr.com/miljopartiet
http://twitter.com/miljopartiet
http://youtube.com/miljopartiet