BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Att skada sig själv med sex, utanförskap, vem ansvarar för nätmobbning? - och mycket mer i BRIS seminarier på Barnrättstorget i Almedalen.

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 14:52 CEST

Under politikerveckan i Almedalen arrangerar BRIS seminarier om aktuella barnrättsfrågor på Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3.

Dessutom tar BRIS, Rädda Barnen och UNICEF Sverige ett gemensamt helhetsgrepp med ett halvdagsseminarium om barn i socialt och ekonomiskt utanförskap med fokus på lösningar – vad krävs för att bryta utanförskapet?

Seminariet kommer även att sändas live på Bambuser: http://bambuser.com/channel/BRIS

Alla seminarier är gratis, dock är antalet platser begränsat, så vi rekommenderar att komma i god tid för sittplats.
Hörslinga finns i seminarietältet. 

Highlights från seminarierna kommer löpande att läggas ut under veckan på BRIS.se och BRIS Facebookgrupp. Fler seminarier kommer att webbsändas via Bambuser, mer information om webbsändningarna kommer att läggas ut på BRIS.se.

Väl mött på Barnrättstorget!

Datum: 1 juli

Barn i socialt och ekonomiskt utanförskap

Tid: 13:00-16:45
BRIS, Rädda Barnen, UnicefUnder Almedalsveckan 2013 tar BRIS, Rädda Barnen och Unicef ett gemensamt helhetsgrepp på Barnrättstorget kring barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap i Sverige. Vi vill belysa problematiken utifrån tre olika perspektiv: Hur ser utanförskapet ut? Vilka konsekvenser får det? Hur bryter vi utanförskapet?
Medverkande: se specificerade seminarier nedan
Moderator hela eftermiddagen: Soledad Pinero Misa.

Tid: 13:00-13:45

 Hur ser utanförskapet ut? Första delen handlar om hur utanförskapet ser ut: Marie Köhler, kommissionär i Malmökommissionen, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef Region Skåne, presenterar sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap och konsekvenser för barnen och samhället.

Tid: 13:50-14:35
Filmvisning: "Mitt liv som barn"Hur ser utanförskapet ut? Visning av dokumentärfilmen ”Mitt liv som barn” där barn själva berättar om socialt utanförskap.
Medverkande: Emma Schönberg, barnrättsjurist UNICEF Sverige, Tina Jogensjö, kreativ producent UNICEF Sverige, Frank Aschberg, producent, John Hellberg, producent

Tid: 14:45-15:15
Utanförskapets konsekvenser.
Denna del handlar om utanförskapets konsekvenser: bland andra då nationalekonomen Ingvar Nilsson presenterar sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap.

Tid: 15:20-15:40
Hur ser utanförskapet ut? Harakat café berättar
”Föreningen Megafonen” i Stockholm och ”Pantrarna för upprustning av förorten” i Göteborg driver Medborgarcaféet Harakat. Här berättar de om sin verksamhet och deras erfarenheter av barn och unga i utanförskap. Vad behöver göras? med fokus på skola, gentrifiering och barns och ungas inflytande.
Medverkande: Rami Al-Khamzi och Murat Solmaz, Harakat Café.

Tid: 15:45-16:45
Hur bryter vi utanförskapet?
Eftermiddagen avslutas med en lösningsinriktad diskussion – vilka insatser behövs i ett här-och-nu-perspektiv och vilka förebyggande insatser krävs? Ett samtal med organisationernas programchefer/GS samt ansvariga politiker och ungdomar från Harakat Café.
Medverkande: Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige, Agneta Åhlund, Sverigechef Rädda Barnen, Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS, Tomas Tobé (m), riksdagsledamot och vice gruppledare, Anna Johansson (s), biträdande kommunalråd Göteborgs stad, Gustav Fridolin (mp), språkrör, Harakat Café. Moderator: Soledad Pinero Misa.


Datum: 2 juli

Att skada sig själv med sex

Tid: 12:30-13:45

För några år sedan var sex som självskadebeteende ett okänt fenomen. Ämnet har senare hamnat i fokus. Idag vet vi att själv ha blivit utsatt för svåra livshändelser och sexuella övergrepp kan leda till ett sexuellt självskadebeteende med livet som insats.Författaren Caroline Engvall har satt självskadande genom sex i fokus genom att i två böcker beskriva ämnet. Hur skapar vi ett samhälle där de här ungdomarna får rätt vård i rätt tid? Vad behövs för att vuxna ska våga se, våga möta och våga agera? Vad vill ungdomarna själva ha?
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare, BRIS, Caroline Engvall, författare, Linda S Jonsson, forskare Linköpings Universitet, Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet., Johanna Järnhall och Åsa Järnhall Olsson, Barnkraft samt Anna König Jerlmyr (m) socialborgarråd Stockholm


Nätmobbning – vems ansvar?

Tid: 16:00-16:45

Enligt barn- och elevskyddslagen är allt som sker i anslutning till skolan skolans ansvar; uppfylls det ansvaret och vilken vuxenvärld går in när skolklockan ringer ut?På vem ligger ansvaret att motverka/stoppa nätmobbning? Vad behöver de olika instanserna – polis, skola, andra vuxna och framför allt barnen och ungdomarna?
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS, Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends. Brit Stakston, författare och debattör inom sociala medier, Björn Hultman, ungdomscoach och föreläsare, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, rektor och vice ordförande Skolledare Lärarförbundet.

Datum: 3 juli

Fantomsmärtor i själen – vad saknas?

Tid: 14:00-14:45


Världshälsoorganisationen, WHO, har lyft fram begreppet "existentiell hälsa" som en helhetssyn på hälsa som innefattar sådant som att känna mening, hopp, förundran och att uppleva sig som en del av något större.Vad kan ett sådant synsätt bidra med i mötet med den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige? Är det skillnad på psykisk och existentiell ohälsa?
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS, Yvonne Johansson, dialog-konsulent Bilda, Marianne Lindell-Fjaestad, leg psykoterapeut och verksamhetschef S:t Lukas Stockholm, Magnus Sundell, journalist och projektledare Bilda.

Datum: 4 juli

Om barn i samhällets vård: Vilka blir konsekvenserna när samhällsvården brister?

Tid: 12:30-13:00


Vilka blir konsekvenserna när samhällsvården brister och hur undviker vi att samma misstag upprepas? Vad krävs för att barn i samhällets vård inte ska leva ett liv i socialt och ekonomiskt utanförskap som vuxen?
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare, BRIS, Benny Jacobsson, ordförande Förbundet Samhällets Styvbarn.


Tid: 13:00-13:45

Kan barn i missbruksfamiljer må bra?


Barn i missbruksfamiljer har samma rättigheter som alla andra barn att må bra och att ha möjlighet att uppnå sin fulla potential. De är beroende av samhället ser, agerar och ger den vård och det stöd de behöver. Men långt ifrån alla barn i missbruksfamiljer får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Var ligger de största hindren? Vilka lösningar måste till? Finns det verktyg som inte används? Kan civilsamhället skapa en förändring?
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS, Agneta Trygg, Trygga Barnen, Olivia Trygg, Trygga Barnen m fl.


Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se