Mittuniversitetet

Att studera på nätet kan också vara socialt

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 09:40 CEST

Nu har de nätbaserade sommarkurserna kommit igång på Mittuniversitetet i Härnösand, Sundsvall och Östersund.
- Det gäller att kunna skapa ett socialt sammanhang för studenterna även om utbildningen sker på nätet, säger Jimmy Jaldemark som är universitetslektor i pedagogik i Härnösand och som har forskat om deltagande i nätbaserade utbildningar.

Det finns fördelar för studenterna med att delta i nätbaserade seminarier. Man slipper restiden och det kan många gånger vara lättare att ta till sig det som sägs och skrivs. Samtidigt är det viktigt att studenterna vågar delta aktivt. Risken finns att en del studenter tar för stor plats på andras bekostnad.

- I en grupp kan man lyfta varandra. I distansutbildningar är det fysiska mötet obefintligt. Det gäller i ännu högre grad vid sommarkurser. Det handlar mycket om gruppsykologi. Hur ska man våga öppna sig när man inte ens har träffat oss som är lärare, säger Jimmy Jaldemark.

Dagens studentgeneration är uppvuxen med nätet och datorer. Ändå hävdar Jimmy Jaldemark att snittstudenten gynnas av det sociala sammanhanget. Stjärnorna tar sig igenom oavsett hur undervisningen bedrivs.

- Det handlar om nätbaserade lärgemenskaper. Det är en teoribild som har växt fram i den pedagogiska forskningen – att kunna skapa en lärgemenskap – Learning Communities. Än så länge har nätbaserad undervisning större avhopp bland studenterna än den traditionella undervisningen, säger Jimmy Jaldemark.

Vad innebär egentligen nätbaserad lärgemenskap?

- Vi kan organisera möjligheter till socialt samspel mellan studenterna, uppmuntra studiegruppers ansvarstagande att genomföra studierna och stödja studenternas nätbaserade kommunikation. På så vis kan vi motivera dem till att bidra med sina idéer och lära av och med varandra. Det kan handla om uppgifter som de till en början inte klarar av på egen hand, men när deras kunskaper fördjupas blir det möjligt för studenterna att klara av och förstå självständigt, säger Jimmy Jaldemark som tror att med detta arbetssätt skulle även avhoppen minska.

Mittuniversitet är det lärosäte i Sverige som har störst utbud när det gäller sommarkurser på nätet.

- Vi vill att det ska vara ett alternativ både för våra studenter och bland redan yrkesarbetande att komplettera sina studier på detta sätt. Det passar in bra i ett modernt samhälle, säger Kristina Albertsson som är chef för universitetsledningens kansli.

Frågor kan ställas till:
Jimmy Jaldemark, lektor, tel. 0611-862 88, mobil 070-647 8784
Kristina Albertsson, chef för universitetsledningens kansli, 063-165 793, 070-508 5793

2011-06-13, Lena Ernerfeldt Burman, t f pressansvarig, tel. 060-148 449, mobil: 070-678 8108.