Teknikföretagen

Att svenska företag växer och anställer i Kina är bra också för verksamheterna i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 09:00 CEST

Svensk industri expanderar och nyanställer i Kina i snabb takt, visar en ny rapport från Teknikföretagen. De undersökta företagen har redan över 41 000 egna anställda på plats i Kina vilket är dubbelt så många som för fem år sedan. Fortsätter trenden kommer företagen inom ytterligare fem år ha lika många anställda i Kina som i Sverige.

Ökningstakten av antalet anställda i Kina är lika stor som för fem år sedan och som då innebar en ökning från knappt 10 000 till nära 20 000 anställda. Sedan dess har det blivit ytterligare drygt 20 000 fler anställda i Kina. I Sverige har 60 procent av företagen minskat antalet anställda men samtidigt har fyra av tio företag ökat eller bibehållit antalet anställda i Sverige. Detta skiljer sig från den breda och mer generella nedgången i industrin under 2000-talet och särskilt efter finanskraschen.

Studien av företagens snabbt expanderande verksamhet i Kina visar att detta på flera sätt påverkat verksamhen i Sverige positivt. Enbart det faktum att Kina satsar stort på infrastruktur i bl.a. transportsektorer, telekommunikation och kraftgenerering innebär stor efterfrågan på såväl kompetens som produkter inom områden där svenska teknikföretag är väl etablerade. Samma sak gäller den stora efterfrågan på maskiner och andra investeringsvaror när bil- och annan tillverkningsindustrin växer i Kina. Den kinesiska marknaden är redan av stor betydelse för svensk industri. Tillgång till denna gigantiska marknad och även till en snabbt växande inhemsk kompetens av ökad betydelse för FoU och innovationsklimat, är exempel på framgångsfaktorer. Låga lönekostnader är däremot en faktor av allt mindre betydelse för svenska teknikföretags etablering och expansion i Kina.

Teknikföretagens nya rapport ”Swedish Industrial Corporations in China – 2010 Situation Report” bifogas och är en uppföljning och uppdatering av rapporten

”Svenska företag i Kina - vad betyder de för produktionen i Sverige?” (2005). Rapporterna kan också laddas ned eller beställas från www.teknikforetagen.se.

Rapporterna bygger på ingående intervjuer med företagsledare på plats i Kina och i Sverige. Undersökningen omfattar teknikföretag med tillsammans över 550 000 anställda runt om i världen, varav drygt 87 000 i Sverige och över 41 000 egna anställda i Kina. Siffrorna är årsgenomsnitt år 2009.