Fred i Mellanöstern

Att sympatisera med Israel är inte rumsrent, enligt Migrationsverket

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 15:04 CEST

Att sympatisera med Israel och på sin fritid skriva artiklar som fördömer terrororganisationen Hamas är inte rumsrent. Det fick f.d. enhetschef på Migrationsverket, Lennart Karlsson, erfara.

Lennart Karlsson har en egen blogg. På fritiden skriver han om sina åsikter i olika frågor. Bland annat skriver han om konflikten i Israel. Hans chef hävdar att man som enhetschef inte får ha åsikter som kan rubba omvärldens förtroende för verket.

Som enhetschef arbetade Lennart Karlsson aldrig med något enskilt ärende. Chefen ansåg dock att sympatier med Israel rubbar förtroendet för Migrationsverket. Till saken hör att hos Migrationsverket i Kållered finns flera anställda handläggare som är mycket aktiva i Palestinagrupperna och andra antiisraeliska organisationer.

Lennart Karlsson har av sin chef, Eugen Palmér, "omplacerats" till en lägre befattning. Lennart Karlsson stämde därefter verket för brott mot yttrandefriheten, LAS och åsiktsregistrering. Efter att Migrationsverket förhalat processen i tingsrätten har nu domstolen äntligen bestämt datum för huvudförhandling.

Dessa äger rum vid Mölndals tingsrätt den 10 oktober kl. 9.00 hela dagen och den 13 oktober kl 9.00 fram till lunch. Den första dagen, den 10 oktober, kommer att ägnas åt sakframställan och bevisning. Andra dagen kommer att ägnas åt slutplädering.

Vi uppmanar alla som har möjlighet att komma till domstolen och visa sitt intresse.

Skall det vara förbjudet att på fritiden ha egna åsikter så kommer svensk demokrati att försvagas.

 

Oded Meiri
Ordf.
Fred i Mellanöstern

http://fredimellanostern.wordpress.com