Sveriges Kommuner och Landsting

Att ta tillvara kompetens

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 13:06 CEST

I kommunerna pågår ett energiskt arbete med att introducera nyanlända i Sverige. Målet är att de nyanlända ska kunna få ett arbete och bli självförsörjande. I en ny skrift visas exempel på hur olika kommuner arbetar för att utveckla verksamheten.

Introduktionens uppgift är att rusta individen för arbete och studier. På Valideringscentrum i Malmö får alla nyanlända göra en egen meritportfölj under introduktions- och sfi-tiden. Syftet är att ta tillvara kunskaper från hemlandet och bygga vidare på dessa.

I Sundsvall arbetar kommunen för att kunna ta emot fler nyanlända. Ett uttalat mål är att skapa en funktionell språkutbildning med inriktning mot ett yrke.

Utanförskapet är ett stort problem och kommunernas integrationsenheter har därför en viktig uppgift. Skriften Introduktionsarbete i sju kommuner - om konsten att synliggöra kunskaper hos nyanlända har tagits fram av frilansjournalisten Lars Grip på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

I skriften ges exempel på hur man arbetar för att utveckla introduktionen från Malmö, Göteborg, Huddinge, Sundsvall, Tyresö, Växjö och regionförbundet ÖSTSAM.

Beställ skriften eller ladda ner som pdf.
http://brs.skl.se/publikationer/publdoc.jsp?searchpage=/dummy&search_titn=%2238978%22&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1

För mer information: Roy Melchert, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn 08-452 78 16.

Pressjour: 08-452 71 01